Avdeling for blomsterdekoratørfag

Hildegunn Aas er avdelingsleder for alle som underviser innen blomsterdekoratørfag. Dette er fagfolk og lærere med kompetanse innen blomsterdekoratørfaget, kunsthistorie,merkantile fag, design og håndverk, tegning, pedagogikk, norsk, samfunnsfag, kroppsøving og engelsk.

Hildegunn Aas, Avdelingsleder blomsterdekoratør
tlf: 97 01 33 53
hildegunn.aas@vea-fs.no...
Linda Høgmo Edvardsen
tlf: 90 16 02 65 linda.hogmo.edvardsen@vea-fs.no...
Tom Kjærås
tlf: 48 10 76 13
tom.kjaras@vea-fs.no...
Grim Okstad
tlf: 90 53 09 70
grim.okstad@vea-fs.no...
Anne Stine Solberg, Lektor/blomsterdekoratør
tlf: 99 53 31 99
anne.stine.solberg@vea-fs.no...
Siv Engen Heimdahl, Lektor/Blomsterdekoratør
tlf: 95245816
siv.heimdahl@vea-fs.no...
Aina Østby, Adjunkt/Blomsterdekoratør
tlf: 97 54 14 70
aina.ostby@vea-fs.no...
Eli Bentzen, Faglærer, Engelsk og kunsthistorie/kulturforståelse
tlf: 91 15 81 92
eli.bentzen@vea-fs.no...
Sonja Lønnum Østerheim, Adjunkt/Blomsterdekoratør
tlf: 95 44 93 55 sonja.lonnom.osterheim@vea-fs.no...
Runi Kristoffersen, Lektor/blomsterdekoratør
tlf: 91524675
runi.kristoffersen@vea-fs.no ...
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
2390 Moelv Tlf: 62 36 26 00 vea@vea-fs.no