Anleggsgartnertekniker

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr anleggsgartnerteknikerutdanning på fagskolenivå. Studiet er en videreutdanning fra dagens anleggsgartnerfag i videregående skole.

Anleggsgartnertekniker er en fagskoleutdanning for deg som har fagbrev eller tilsvarende realkompetanse som anleggsgartner og som ønsker en lederutdanning innen ditt fagområde.

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr anleggsgartnerteknikerutdanning på fagskolenivå. Studiet er en videreutdanning fra dagens anleggsgartnerfag i videregående skole.

Anleggsgartnertekniker er en fagskoleutdanning for deg som har fagbrev eller tilsvarende realkompetanse som anleggsgartner og som ønsker en lederutdanning innen ditt fagområde.

For: Anleggsgartnere med fagbrev eller deg med erfaring fra anleggsgartnerbransjen (realkompetanse*)

Tid: Ettårig fagskolestudium (to år på deltid)

Mål: Erverve kompetanse til å kunne ta gode og avgjørende beslutninger i hele prosessen fra planlegging til ferdigstilling av prosjekter i anleggsgartnerbransjen.

Tittel: Anleggsgartnertekniker

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea, Moelv

Søknadsfrist: 15. april 2017. (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist).

Studieavgift: 24 000,– (6 000,– pr.semester**) Utgifter til ekskursjoner og bøker kommer i tillegg

Studiestart: 16. oktober 2017 (med forbehold om nok søkere) 

Søknadsskjema: Åpner 1. januar 2017  Elektronisk søknadsskjema

Som Anleggsgartnertekniker har du kompetanse

- til å planlegge, analysere, organisere og lede arbeidet og kan ta faglig gode avgjørelser i forbindelse med byggeprosesser og drift og skjøtsel av mindre utomhusanlegg.

- til å anvende viktig dataverktøy for interkontroll, HMS-systemer og anbudsbehandling. I tillegg får du innsikt i bruk av ulike tegneverktøy

- til å anvende faglig kunnskap til å planlegge en byggeprosess og legge til rette med hensyn til innkjøp, maskiner og logistikk på anleggsområdet.

- til å etablere, utvikle og drive en mindre bedrift, samt planlegge, bygge, kontrollere og drifte utomhusanlegg knyttet til anleggsbransjen

- og innsikt i Plan- og bygningsloven, Norsk standard, rammebetingelser, anbud, nødvendige forskrifter, kontrakter og lover og regler som gjelder for bygging av uteanlegg.

Emner og faglig innhold:
Grøntanleggsforvaltning, anleggsteknikk og konstruksjoner, kommunalteknikk, landmåling, merkantile fag (økonomi, ledelse, markedsføring og faglig ledelse), fordypning ved prosjektarbeid.

Mesterbrev:
For deg som gjennomfører og består eksamen med karakteren D eller bedre, kan du søke mesterbrevnemda om mesterbrev, dersom du tilfredsstiller mesterbrevnemda sine krav til fagbrev og praksis. 

Samlinger:
Studiet er lagt opp med undervisning fra oktober – mars, over to år. Det andre studieåret er det i tillegg en samling i løpet av september. Dette gjør det mulig for deg å jobbe som anleggsgartner i sommerhalvåret.

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Anne H. Bakken: anne.hagen.bakken@vea-fs.no

Foto: Dorte Finstad

* Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). 

** Det er to semester i ett studieår

Vis mer
Vis mindre

Lokal overvannsdisponering som eget fagskolestudium

Norges grønne fagskole – Vea har det siste året jobbet med å få på plass ett fagskolestudium for LOD. Nå er studieplanen godkjent og planlagt oppstart er høsten 2018.

Les mer

Etablering av regnbed på Vea

I tettbebygde strøk er overflatevann blitt en utfordring

Les mer

Vea jobber med utvikling av ny fagskoleutdanning innen «Lokal overvanndisponering»

Med endringer i klima og nytt nedbørsmønster, trenger vi nye løsninger for håndtering av overvann. 

Les mer

Trives du i anleggsgartnerfaget og har ambisjoner om å bli leder?

Da er dette noe for deg! Det sier Kristian som er anleggsgartner og har tatt fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker på Vea.

Les mer

Henrik valgte fagskoleutdanning innen Anleggsgartnerfag

Det satses på en blå-grønn fremtid, så vår utdanning er helt i tråd med det målet, sier Henrik etter at han har fullført fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker ved Norges grønne fagskole – Vea.

Les mer

Hageplanlegger + Anleggsgartner = flotte uterom

Mona og Emil startet faglig samarbeid etter studietiden på Vea

Les mer

Emil tok fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker på Vea

Emil var anleggsgartner og visste at han ville starte eget firma, men først ville han bli Anleggsgartnertekniker. Fagskoleutdanningen tok han på Vea.

Les mer

Gjesteforeleser på Vea!

Studentene i Anleggsgartnerteknikerklassen fikk i forbindelse med faget Organisasjon og ledelse, sist fredag besøk av Tor Rullestad

Les mer

Fagskolestudenter fra Vea på Grønn Galla 2015

Grønn galla er den profesjonelle grøntanleggsektorens store arrangement og det arrangeres annethvert år.

Les mer

Vea utdanner ledere! – fagskolestudenter på bedriftsbesøk

I forbindelse med Anleggsgartnerteknikerstudentenes utdanning mot Mesterbrev var vi onsdag 2. desember på bedriftsbesøk på Hamar for å se hvordan faget Organisasjon og ledelse kan foregå i praksis.

Les mer

Møte mellom utdanning og bransje - pedagogisk nettverkssamling

NAML - Norske anleggsgartnere miljø- og landskapsingeniører arrangerer hvert år møte mellom utdanning og bransje gjennom pedagogisk nettverkssamling.

Les mer

Hele pakka her gjør at jeg blir både en bedre anleggsgartner og en kompetent leder

Per Einar er anleggsgartner og tar fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker på Vea.

Les mer

Jeg har hatt mye nytte av utdanning!

Turid har tatt fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker (2013-2015), og har gjennom studietiden opplevd at det hun har lært har vært nyttig i jobben som anleggsleder.

Les mer

Anleggsgartnertekniker-klassen på studietur til København

Studentene som tar fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker på Vea, har vært på studietur. Her kan du få et innblikk i hva de så og lærte om på turen.

Les mer

Flere vil ha proffhjelp til hagen

Stadig flere vil ha fin hage i en fei, og pågangen etter proffhjelp er sterkt økende, ifølge anleggsgartnernes bransjeorganiasjon Naml.

Les mer

Anleggsgartnerteknikerne planlegger parkeringsområde på Vea

Fagskolestudentene som tar Anleggsgartnertekniker-utdanning er i avslutningsfasen med planlegging av ny parkeringsplass på Vea

Les mer

Park og anleggsmessen 2014

Vea samarbeider med SOA, NAML, FAGUS, Norsk Lekeplassforum og Bad,park og idrett under årets Park og anleggsmesse.

Les mer

Anleggsgartnertekniker er en utdanning for praktikere som vil lære mer.

Samholdet i klassen og erfaringsdeling har vært lærerikt for Christian.

Les mer

Øyvind tok mellomlederutdanning på Vea

Øyvind har mange års erfaring fra anleggsgartnerbransjen, men hadde allikevel mye å lære på fagskolen.

Les mer

Alle bør søke Anleggsgartnertekniker på Vea

Maria Breivik er student på fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker, og hun sier at hun har fått med seg kjempenyttig kunnskap. 

Les mer

En grønn vegg blir til på Vea

Vea er norges eneste fagskole for grønne design og miljøfag, og selvfølgelig må vi ha en grønn vegg.

Les mer

Utbygging av Brøttum skole er en reell oppgave for studentene på Anleggsgartnertekniker

En fagskoleutdanning skal være en praktisk og yrkesrettet lederutdanning, derfor har Vea inngått et samarbeid med entreprenøren NCC som bygger Brøttum skole. 

Les mer

Ny anleggsgartnertekniker- utdanning gir økt kompetanse

Grøntanleggsforvaltning, landmåling, kommunalteknikk, anleggsteknikk og konstruksjoner, merkantile fag, IKT og fordypning ved prosjektarbeid. Dette er fagene som inngår i det nye fagskolestudiet anleggsgartnertekniker på Vea på Moelv. Vi har besøkt det første studentkullet.

Tekst og foto: Mads Erling Amundsen, Utemiljø

Les mer

Bli Anleggsgartnertekniker på Vea.

Fra høsten 2010 kunne Vea tilby et nytt fagskolestudium for anleggsgartnere som ønsker en lederutdanning. Denne utdanningen har lenge vært etterspurt i Anleggsgartnerbransjen og det er nå vedtatt at vi skal tilby utdanningen for nye studenter fra høsten 2011.

Les mer