Bilder fra Botanisk Design
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Siv Engen Heimdahl
 • Janne Skaret
 • Janne Skaret
 • Janne Skaret
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Ricardo foto
 • Ricardo foto
 • Ricardo foto

Botanisk design

Botanisk Design er en fagskoleutdanning for deg som er blomsterdekoratør, og som vil ha en lederutdanning med kreativ faglig fordypning.

Botanisk Design er en fagskoleutdanning for deg som er blomsterdekoratør, og som vil ha en lederutdanning med kreativ faglig fordypning.

Fagskolestudiet er delt inn i to selvstendige deler, der del 1 har fokus på håndverket og kreativiteten i blomsterdekoratørfaget og del 2 har fokus på ledelse, salg og service. Det går fint å kombinere studiet med jobb i blomsterbransjen. Du kan velge å ta en av delene, men du må ha begge to for å kunne bli Fagtekniker Botanisk design.

For: Blomsterdekoratører med fagbrev eller tilsvarende realkompetanse*

Tid: Deltid over to år, samlingsbasert

Mål: Kompetanse innen ledelse, etablering og drift av blomsterbutikk, fordypning innen blomsterdekoratørfaget.

Tittel: Fagtekniker Botanisk design

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea, Moelv

Søknadsfrist: 15. april 2017. (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist)

Studieavgift: 15 000,– (7 500,– pr.semester**) Utgifter til bøker og ekskursjoner kommer i tillegg.

Studiestart Botanisk design del 1: 21.august 2017 (med forbehold om nok søkere) 

Studiestart Botanisk design del 2: August 2018

Søknadsskjema: Åpner 1. januar 2017  Elektronisk søknadsskjema

Botanisk design er en lederutdanning med kreativ faglig fordypning for blomsterdekoratører. Studiet er for deg som ønsker å bli en faglig engasjert, økonomisk, innovativ og dyktig leder!

Kompetanse:

Studiets første del omhandler utvikling av tidsriktige håndverksprodukter innen faget, hvor håndverk, kreativitet og markeds- og bransjekunnskap står sentralt.  I studiets andre del handler det om å opparbeide seg en helhetlig kompetanse innen ledelse og drift av bedrift/blomsterbutikk, samt salg, service og vareeksponering. Fagskolestudiet Botanisk design videreutdanner blomsterdekoratører ved å gjøre yrkeskompetansen både spissere og bredere. Studiet gir deg en spisskompetanse tilpasset behovene i markedet og utviklingen av yrkesfeltet. Studiet gir deg også en bredere kompetanse ved å tilføre kunnskap fra tilstøtende fag og yrkesfelt. I sum gir dette deg en sterkere og mer konkurransedyktig kompetanse. Du vil utvikle yrkeskompetansen din slik at du kan stå sterkere i et konkurranseutsatt marked, vil få kompetanse til å utvikle konkurransedyktige og særegne produkter og komptetanse til å lede bedriften på en strategisk og tydelig måte.

Botanisk design del1 gir deg kompetanse i utvikling av tidsriktige håndverksprodukter innen blomsterdekoratørfaget, med fokus på håndverk, kvalitet, lønnsomhet og kreativitet. Du vil kunne utvikle konkurransedyktige og særegne produkter med bakgrunn i dine kunnskaper om fag, kunst og design, produktutvikling, bransje og marked.

Botanisk design del 2 gir deg kompetanse innen det å lede bedriften på en strategisk og tydelig måte, innen bedriftsetablering og drift av bedrift/blomsterbutikk. Vareeksponering er et annet viktig tema, sammen med blomsterfaglig ledelse og utvikling av de ansattes kompetanse.

Emner og faglig innhold:

Studiet har et sterkt fokus på faglig egenutvikling slik at du gjennom året blir faglig sterkere, mer allsidig og konkurransedyktig. Du får faglig inspirasjon fra produktutvikling, kulturforståelse og botanikk, som gjør deg i stand til å fordype og videreutvikle deg innen blomsterdekoratørfaget.

Som fagtekniker Botanisk design kan du:

Etablere og drive egen bedrift, eller arbeide som leder eller mellomleder i andres bedrift. Du kan bli produktutvikler og bidra til utvikling av hjelpemidler, teknikker og disipliner, samt spesialisere deg innen vareeksponering/utstilling. Du kan også organisere opplæring i faget og veilede ansatte eller kolleger innen både salg/service og i utøvelsen av håndverket.

Mesterbrev:

Botanisk design del 2, gir deg kompetanse innen ledelse, etablering og drift. Ved bestått eksamen kan du søke om mesterbrev etter gitte kriterier. Som mester i blomsterdekoratørfaget har du kunnskap om bedriftsetablering, det å være leder, om lønnsomhet og økt inntjening i en blomsterbutikk.

Organisering:

Det gjennomføres ca. 12 samlinger i løpet av studieåret både i del 1 og del 2. Mellom samlingene får du veiledning fra faglig veileder og du kan bruke din egen arbeidsplass som læringsarena. Noen samlinger kan også foregå i yrkesfeltet med veiledning.

Botanisk design del 1 (2017/2018) har samlinger disse ukene: uke 34, 37, 40, 44, 47, 4, 8, 11, 15, 22, 24 og 25 (Med forbehold om at det kan komme endringer).

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Hildegunn Aas: hildegunn.aas@vea-fs.no

 

*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering).

 ** Det er to semester i ett studieår


Vis mer
Vis mindre

Sommertoget i Moelv

Sommertoget kom til Moelv stasjon 12.juli 2017, og i den forbindelse var Vea spurt om å delta i NRK sitt program Sommeråpent.

Les mer

Vea-studenter på bedriftsbesøk hos Edel Design

Kommende mestere lærer av erfarne bedriftsledere!

Les mer

Folka du går i klasse med blir i livet ditt – livet ut.

Det sier tidligere fagskolestudent ved Norges grønne fagskole – Vea, Marianne Leren.

Les mer

Kom igjen, det er moro!! Og utfordrende!

Det sier Per Ivar Reppen som er student på fagskoleutdanningen Botanisk design på Norges grønne fagskole – Vea.

Les mer

Botanisk design på studietur i Genova

Kunst og kultur i skjønn harmoni, estetikk og detaljer, kulinariske fristelser og såre føtter, - vakre Genova har mye å by på for fagskolestudentene på Botanisk design.

Les mer

Fagskolestudiet Botanisk design del 2 - ledelse, salg og service

Botanisk design del 2 gir en helhetlig kompetanse innen ledelse og drift av bedrift/blomsterbutikk, samt salg, service og vareeksponering, - kompetanse som bransjen sterkt etterspør i disse utfordrende tider. Studiet er samlingsbasert over ett år og kan fint kombineres med jobb i en blomsterbutikk. Oppstart august 2016.

Les mer

Brudebinderi med Botanisk design

På fagskolestudiet Botanisk designs del 1 handler det mye om håndverk i kombinasjon med kreativitet og lønnsomhet. Studentene har blant annet jobbet med brudedisiplinen for å finne teknikker og materialer som både ivaretar det kreative og effektive.

Les mer

Botanisk design, Signatur

Fagskolestudentene på Botanisk design har laget sin faglige signatur

Les mer

Bli mer konkurransedyktig, - ta fagskoleutdanning nå!

Nå har vi gjort det enda enklere for deg som er blomsterdekoratør å studere ved siden av jobben! Og, enda mer matnyttig for blomsterbutikken du jobber i! Mer kompetanse og inspirasjon er viktig for alle!

Les mer

Marit tok fagskoleutdanning innen blomsterdekoratørfaget

Marit var blomsterdekoratør og ville bygge videre på fagutdanningen sin. Nå er hun Fagtekniker Botanisk Design og kan snart også tittelere seg som Blomsterdekoratørmester.

Les mer

Botanisk Design, eksamen 2014

Det var fire blomsterdekoratører som fullførte fagskoleutdanningen Botanisk Design på Vea våren 2014.

Les mer