Driftsledelse gartner og grønt
 • Dorte Finstad
 • Tori Haugli
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Colourbox
 • LNR Viken
 • LNR Viken
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Gjennestad vg.skole
 • LNR Viken
 • Georg Aamodt
 • Georg Aamodt
 • Georg Aamodt
 • Georg Aamodt
 • Georg Aamodt
 • Georg Aamodt
 • Georg Aamodt

Driftsledelse gartner og grønt

Driftsledelse gartner og grønt er en fagskoleutdanning for deg som vil videreutdanne deg for arbeid innen gartner- og grøntbransjen. Studiet passer for alle i gartnerbransjen, grossister og andre som jobber med produksjon og  omsetning av frukt, bær, grønnsaker og planter. Studiet gir deg lederutdanning og faglig fordypning innen eget valgt fagområde.

Driftsledelse gartner og grønt er en fagskoleutdanning for deg som vil videreutdanne deg for arbeid innen gartner- og grøntbransjen. Studiet passer for alle i gartnerbransjen, grossister og andre som jobber med produksjon og  omsetning av frukt, bær, grønnsaker og planter. Studiet gir deg lederutdanning og faglig fordypning innen eget valgt fagområde.

For: Gartnere og andre som jobber innen grøntbransjen

Tid: Deltid over to år 

Tittel: Fagtekniker Driftsledelse gartner og grønt

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea det første året, Gjennestad vg.skole det andre året

Opptakskrav: Bestått VG3 gartnernæring,VG3 landbruk, studieforberedende VG3 naturbruk eller tilsvarende utdanning. Med relevant praksis kan man bli realkompetansevurdert* inn på studiet.

Søknadsfrist: 15.april 2017 (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist)


Studieavgift: 24 000,- for to år (6000,- pr.semester*)Utgifter til ekskursjoner og bøker kommer i tillegg.

Stuidestart: 21.august 2017 (Studietilbudet hadde for få studenter til at det vil starte opp høsten 2017)

Driftsledelse gartner og grønt

Hovedmålsetningen er å videreutdanne gartnere og andre innen grøntbransjen til dyktige håndverkere og mellomledere med spesialkompetanse. Fagskoleutdanningen er lagt opp som et to-årig deltidsstudium der undervisningen er på Vea det første året og på Gjennestad videregående skole det andre året

Du får kompetanse i:

- å utvikle, lede og drive egen eller andres virksomhet knyttet opp mot produksjon innen gartnernæringen.
- å utvikle, lede og drive egen eller andres virksomhet knyttet opp mot omsetning og annen servicevirksomhet innen grøntnæringen
- spesialisering av eget valgt fagområde innen gartner- og grøntbransjen
- faktorer som øker kvalitet og verdiskaping i hele kjeden fra produksjon til salg. 

Som fagtekniker Driftsledelse gartner og grønt kan du: 

Starte og drive din egen bedrift, eller du kan arbeide som leder eller mellomleder i andres bedrift.  Aktuelle arbeidsområder kan være varehandel av grøntprodukter, produksjon av frukt, bær, grønnsaker, blomster eller planteskolevarer. Hageservice, planteservice eller grøntansvarlig hos grossist og i omsetning. Du kan få jobb som forsøkstekniker, innen offentlig forvaltning eller private næringsorganisasjoner innen gartner- og grøntbransjen.

Emner og faglig innhold:

Plantebiologi, produkthåndtering og omsetning, produksjonsplanlegging, plantevern i produksjon og omsetning, produksjonslære, ledelse-økonomi og markedsføring og spesialisering innen eget valgt område i bedrift.

Studieplan for fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt

Organisering:

Det første året er all undervisning lagt til Vea i Moelv. Samlingsukene er fra mandag til fredag. Det andre året vil de fleste samlingene være på Gjennestad videregående skole i Vestfold. Det er 24 samlingsuker totalt. Driftsledelse gartner og grønt (2017/2018) har samlinger disse ukene: Uke 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 3, 5, 7, 9, 11. Uke 11 er eksamensuke (Med forbehold om at det kan komme endringer).

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.vea-fs.no eller ta kontakt med avdelingsleder for gartnerfag Anne Bakken på anne.hagen.bakken@vea-fs.no

Søknadsskjema: Elektronisk søknadsskjema

* Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). 

**Det er to semester i ett studieår

Vis mer
Vis mindre

Ny oppstart for Driftsledelse gartner og grønt

Driftsledelse gartner og grønt er en fagskoleutdanning innen produksjon og omsetting av gartneriprodukter og -tjenester. Utdanningens fokus er kvalitetsstyring, økonomi og ledelse i alle ledd av verdikjeden fra jord til bord.

Les mer

Linda fikk kompetanse innen drift av hagesenter

Håper flere tør å satse slik som jeg gjorde! Sier Linda etter to år med fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt på Vea og Gjennestad.

Les mer

Driftsledelse gartner og grønt – første kull er snart ferdige!

Til våren blir første kull av studenter fra Vea sin (nest)nyeste fagskoleutdanning uteksaminert. Hvem er studentene og hva har de lært?

Les mer

Studiebesøk hos Sagaplant og Telefrukt

Studentene på fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt har vært på studiebesøk hos Eliteplantestasjonen Sagaplant i Sauherad og hos Telefrukt.

Les mer

Om å mishandle julestjerner

– en praktisk øvelse for studentene på fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt

Les mer

Studentene på Driftsledelse gartner og grønt er i gang!

Den nye fagskoleutdanningen hadde studiestart på Vea 29.september 2014

Les mer

Kamilla ønsker å lære driftsledelse innen grøntsektoren

Kamilla er en av søkerne til det nye fagskolestudiet "Driftsledelse gartner og grønt"

Les mer

Ny godkjent fagskoleutdanning på Vea!

Fagskoleutdanningen "Driftsledelse gartner og grønt", er nå godkjent av fagskolestyret på Vea.

Les mer

Utvikling av ny fagskoleutdanning for gartnere

Fagskoletilbudet "Driftsledelse gartner og grønt" vil starte opp fra høsten 2014 under forutsetning av at det blir godkjent.

Les mer