Eksperimentell formgivning
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Ricardo foto
 • Anne Stine Solberg
 • Ricardo foto
 • Anne Stine Solberg
 • Anne Stine Solberg
 • Anne Stine Solberg
 • Anne Stine Solberg
 • Anne Stine Solberg
 • Anne Stine Solberg
 • Anne Stine Solberg
 • Anne Stine Solberg
 • Anne Stine Solberg
 • Anne Stine Solberg
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad

Eksperimentell formgivning med plantemateriale

Studiet er en internasjonal yrkesrettet videreutdanning med hovedvekt på plantematerialer og dets estetiske og tekniske muligheter. Studiet retter seg mot alle typer håndverkere, designere, interiørarkitekter, blomsterdekoratører, kunstnere, lærere innen design og håndverk, og andre esteter som ønsker mer kunnskap om og med plantematerialer. 

Studiet er en internasjonal yrkesrettet videreutdanning med hovedvekt på plantematerialer og dets estetiske og tekniske muligheter. Studiet retter seg mot alle typer håndverkere, designere, interiørarkitekter, blomsterdekoratører, kunstnere, lærere innen design og håndverk, og andre esteter som ønsker mer kunnskap om og med plantematerialer. 

For: Yrkesutøvere, faglærere og andre innen etsetiske fag

Tid: Deltid over ett år, samlingsbasert

Mål:  Videreutdanne håndverkere, designere og estetikere innenfor eksperimentering med plantemateriale og det å skape opplevelser med plantemateriale

Tittel: Fagtekniker Eksperimentell formgivning

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea 

Opptakskrav:
Fullført og bestått videregående opplæring innenfor design- og håndverksfag (med fagbrev i de fagene det er relevant) eller tilsvarende realkompetanse*

Studieavgift:  11 000,– (5 500,- pr.semester**) Utgifter til ekskursjoner og bøker kommer i tillegg

Studiestart: 21.august 2017 (med forbehold om nok søkere)

Søknadsskjema: Åpner 1. januar 2017  Elektronisk søknadsskjema

Eksperimentell formgivning med plantemateriale

Fagskolestudiet Eksperimentell formgivning med plantemateriale er en internasjonal videreutdanning med fokus på plantemateriale og dets estetiske og tekniske muligheter. Undervisning og arbeidskrav vil foregå på engelsk, men språkferdigheter er ikke i fokus. Studiet er samlingsbasert med noen lengre skoledagen enn hva som er vanlig.  Det må også påberegnes arbeid i angitte helger, samt at to av samlingene foregår i andre land. Studiet bygger videre på kompetansen hos yrkesutøvere innen estetiske fag tilsvarende fagbrev. Kompetansekravet kan erstattes av tilsvarende realkompetanse. Innholdet i studiet er spisset mot bruk av plantematerialer i følgende tre retninger; fri kunstnerisk utforming, design eller håndverk. Studenten kan selv velge retning/-er gjennom studieløpet.

Ved å ta denne utdanningen får du videreutviklet deg gjennom å:

 • eksperimentere med plantematerialer, estetisk og teknisk
 • få ny kunnskap om plantematerialer og dets egenskaper
 • å skape opplevelser med plantematerialer
 • se faglige utviklingsmuligheter og kombinasjoner
 • få nye faglige erfaringer som kan brukes i utøvelse av eget fag
 • utvikle ulike typer konsepter knyttet opp mot plantemateriale
 • jobbe sammen med yrkesutøvere fra andre kulturer og håndverkstradisjoner
 • planlegge, organisere, delta og lede kreative prosjekter

Etter fullført studium kan du:

 • eksperimentere med plantematerialer på en bevisst og selvstendig måte knyttet opp mot eget håndverk/egen yrkesutøvelse
 • bruke plantemateriale i nye sammenhenger, på nye måter 
 • utvikle konsepter hvor blant annet plantemateriale er involvert
 • jobbe i kreative og eksperimentelle prosesser på en strukturert og reflektert måte
 • forberede deg til konkurranser (NM, DM, internasjonale konkurranser) på en strukturert og reflektert måte 
 • være inspirator/demonstratør for andre blomsterdekoratører, formgivere eller håndverkere generelt
 • starte konsulentvirksomhet innen faglig utvikling for blomsterdekoratører
 • lede kreative prosjekter

Organisering:

Eksperimentell formgivning passer godt for deg som ønsker å kombinere jobb og utdanning. Undervisningen er lagt til samlingsuker, der de fleste samlingene holdes på Vea. Det blir også noen samlinger utenfor skolen. Eksperimentell formgivning med plantemateriale (2017/2018) har samlinger disse ukene: 34, 37-38, 42-43, 48-49, 5-6, 15, 22-23 (Med forbehold om at det kan komme endringer). 

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Hildegunn Aas: hildegunn.aas@vea-fs.no

Foto: Ricardo foto. Arbeidet er laget av Linn Petterson

* Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). 

** Det er to semester i ett studieår

Vis mer
Vis mindre

Ny workshop med tema «Soft landart» i Italia

Enda en gang tilbake til dette vakre området rundt San Remo, til Arma de Taggia på blomster-rivieraen i Italia.

Les mer

Folka du går i klasse med blir i livet ditt – livet ut.

Det sier tidligere fagskolestudent ved Norges grønne fagskole – Vea, Marianne Leren.

Les mer

A letter from Mercato dei fiori & Bussana Vecchia

Friday 15th of april, a bunch of florists and different craftswoman went on a journey to a flowermarket and a strange little village in Italy, San Remo. What a day!

Les mer

Soft Land Art at Hanbury Botanical Garden at Ventimiglia

Experimental floral design in Hanbury garden.

Les mer

International workshop for Vea-students in Milano

For the 4th year we arrange a Soft Land Art workshop for students from Experimental floral design and students and florists from this school.

Les mer

Minna is a finnish teacher studying Experimental floral design in Norway

Experimental floral design is a part time study for everybody with a trade certificate within the esthetic subjects. We have spoken with Minna, about beeing a student in Norway while she also is a teacher in Floristry in Finland.

Les mer

Hanakubari på Vea med Yasuko Oki

Det var stor pågang og mange interesserte til tross for at de aller fleste ikke ante hva dette var for noe! 

Les mer

Students from Vea visiting flowershops in Copenhagen

Experimental Floral Design has been to Malmø on a studytrip. We went to Copenhagen one day and visited Hotel Pro Forma, Erik Buch and Tage Andersen. Erik Buch have a shop at Amager, close to Hotel Pro Forma, inside a large antique shop, "Green Square". Tage Andersens shop is in the center of Copenhagen, near to Kongens Nytorv. 

Les mer

Art and design

For the students at Experimental floral design, the fourth gathering was arranged in Malmö at Ingvar Strands Blomsterskola.

Les mer

Kirsten Dehlholm - Hotel Pro Forma

The students in the class Experimental floral design went to Copenhagen to visit an amazing and true artist.

Les mer

Students from Vea visiting Ingvar Strandhs blomsterskola, Malmø

We, students at Experimantal floral design, were going to the fourth gathering at Ingvar Strandhs Blomsterskola in November 2015.

Les mer