Historiske grøntanlegg

Fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg er en videreutdanning for gartnere og anleggsgartnere som ønsker spesialkompetanse innen den praktiske forvaltningen av historiske grøntanlegg.

Fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg er en videreutdanning for gartnere og anleggsgartnere som ønsker spesialkompetanse innen den praktiske forvaltningen av historiske grøntanlegg.

For:  Gartnere og anleggsgartnere, eller deg med tilsvarende realkompetanse*

Tid:  Deltid over to år, samlingsbasert 

Mål:  Få kompetanse til å forvalte historiske grøntanlegg gjennom bevaring, drift og skjøtsel, samt å kunne være deltaktig i restaurering og rekonstruksjon av anlegg.

Tittel: Fagtekniker Historiske grøntanlegg

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea , Moelv

Søknadsfrist: 15.april 2018 (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist).

Studieavgift:  24 000,– for to år (6 000,– pr. semester**) Utgifter til ekskursjoner og bøker kommer i tillegg

Studiestart:  August 2018 (med forbehold om nok søkere)

Søknadsskjema: Åpner 1. januar 2018 Elektronisk søknadsskjema

Historiske grøntanlegg er en fagskoleutdanning som gir deg spesialkompetanse innen drift, skjøtsel og gartnerfaglig restaurering av historiske anlegg.

Som fagtekniker Historiske grøntanlegg har du kompetanse til:

- å kunne utføre de gartnerfaglige håndverkene som kreves ved restaurering, drift og skjøtsel av historiske grøntanlegg
- å kunne utarbeide enkle restaureringsplaner, samt drift- og skjøtselsplaner for historiske grøntanlegg
- å kunne utføre den gartnerfaglige delen av restaureringsoppgaven og være i stand til å vurdere verneverdiene i anlegget opp mot oppdragsgivers behov.

Som fagtekniker Historiske grøntanlegg kan du:

- Bli forvalter av historiske grøntanlegg gjennom bevaring, drift og skjøtsel. I tillegg kan du jobbe med restaurering og rekonstruksjon av anlegg.

Din arbeidsplass kan være i offentlige eller private hager, parker og kulturlandskap av historisk betydning. Det kan være i kommunal/fylkeskommunal sammenheng eller i private firmaer som har restaurering som virkeområde. 

Opptakskrav
Bestått Vg3 gartnernæring, fagbrev i anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse.

Organisering
Undervisningen er lagt opp med totalt 24 ukessamlinger. Det meste av undervisningen er på Vea fra mandag - fredag de ukene det er samling. Det vil også bli noen ekskursjoner, befaringer og praksis i historiske grøntanlegg. For 2016/2017 er det samlinger disse ukene: 34, 36, 41, 44, 48, 50, 3, 8, 12, 14, 19 og 24. Med forbehold om endringer.

Studieplan 
Historiske grøntanlegg

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Anne Hagen Bakken: anne.hagen.bakken@vea-fs.no

 

Foto: Ingeborg Sørheim, bildet er fra Alvøen i Bergen

*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering).

** Det er to semester i ett studieår

Vis mer
Vis mindre

Restaurering av fjellhagen på Vea, del 2

Studentene på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg har fullført restaureringen av Fjellhagen på Vea.

Les mer

Studietur til Østerrike

Med stipend fra Erasmus+ har to ansatte fra Norges grønne fagskole – Vea vært i Østerrike, på jakt etter praksisplasser til «Historiske grøntanlegg»

Les mer

Restaurering av fjellhagen på Vea, del 1

Fjellhagen på Vea ble etablert på 1930-tallet og var i mange år et vakkert skue for de som reiste med tog forbi Vea. 

Les mer

Eksamensoppgaven - din egen valgte hage!

Til eksamensoppgaven på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg velger du selv et grøntanlegg som case. Vi ser gjerne at du tar et du kjenner godt. - Det du jobber i til daglig for eksempel, eller et anlegg du på annen måte har- eller får noe med å gjøre.

Les mer

Prosjekt Historiske beskjæringsteknikker – på tur i Danmark.

Prosjektgruppen til "Prosjekt Historiske beskjæringsteknikker" har vært på studietur til Københavns store hageanlegg for å lære om teknikker for form- og vedlikeholdsbeskjæring av trær fra ulike epoker og med ulikt formuttrykk.

Les mer

Nettverk for gartnere i historiske anlegg

Så er det offisielt, - vi har dannet et nettverk for gartnere i historisk anlegg!

Les mer

Nettverk for gartnere i historiske anlegg

Vea inviterer til seminaret "Nettverk for gartnere i historiske anlegg".

Les mer

Verneverdig gartnerfag

Nei, dette var ikke bra!  Arborist Erik Solfjeld ser skeptisk på den nyplantede rekken av unge lindetrær. Han står i plantefeltet på Vea – Statens fagskole sammen med leder for Norsk Håndverksinstitutt Tore Tøndevold, og gartner og faglærere på Historiske grøntanlegg på Vea.

Les mer

I Suttungs Hage

Studentene på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg skal kartlegge hagen ved Ingeborg Refling Hagens hjem, Fredheim på Tangen

Les mer

Ny vår for fontenen på Grønli

Studentene på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg avdekket fontenen på Grønli. Artikkelen er skrevet for Norske Hjem av Ingeborg Sørheim.

Les mer

Historiske grøntanlegg anbefales på det varmeste!

Marit Myrstad har akkurat avsluttet fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg på Vea.

Les mer