Ledelse i håndverksfag

Ledelse i håndverksfag er en lederutdanning for håndverkere som fører til mesterbrev. Studiet gir deg kompetanse innen ledelse, etablering og drift av egen håndverksbedrift. Studiet gir deg også fordypning innen eget håndverksfag.

Ledelse i håndverksfag er en lederutdanning for håndverkere som fører til mesterbrev. Studiet gir deg kompetanse innen ledelse, etablering og drift av egen håndverksbedrift. Studiet gir deg også fordypning innen eget håndverksfag.

For: Alle som ønsker håndverksfaglig lederutdanning

Tid: Deltid over ett år, samlingsbasert

Tittel: Fagtekniker Ledelse i håndverksfag

Studiested:  Norges grønne fagskole – Vea, Moelv 

Søknadsfrist: 15. april 2018 (Ikke tilbud om Ledelse i håndverksfag skoleåret 2017/2018)

Studiestart: Oktober 2018 (Høsten 2017 tilbyr vi Mesterutdanning i Oslo, les om det her: Mesterutdanning)

Studiestart desentralisert: Det kan være aktuelt å tilby studiet ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge

Studieavgift:  15 000,– (7500,- pr.semester**) Utgifter til bøker kommer i tillegg

Søknadsskjema: Åpner 1. januar 2018 Elektronisk søknadsskjema 

Ledelse i håndverksfag

Vea tilbyr undervisning som fører til mesterbrev for håndverkere. Dette tilbudet gjelder for de fagene under mesterordningen som inngår i gruppene: Estetiske fag, Verkstedhåndverksfag og Møbel- og trefag. Her inngår f.eks. fag som fotograf, frisør, gullsmed, blomsterdekoratør, bunad-tilvirker og mange flere.

Fordelen med vårt utdanningstilbud, er at du vil komme i klasse med andre som har bakgrunn fra mindre håndverksfag som ofte har de samme utfordringene i arbeidshverdagen.

Du får følgende kompetanse: 

  • Fagspesifikke ferdigheter som gjør deg kvalifisert til å lede håndverksbedrifter på en lønnsom, målrettet og utviklingsfokusert måte. Temaene ledelse, økonomi og markedsføring er sentrale.
  • God forståelse for hva det betyr å være leder innenfor eget fagområde og hvilke krav som stilles til lederskap. Du vil også få nødvendige kunnskaper for å sikre god opplæring og rekruttering til eget håndverksfag.

Som fagtekniker i håndverksfag kan du:
Starte og drive din egen bedrift, eller du kan arbeide som leder eller mellomleder i andres bedrift.

Mesterbrev:
De som gjennomfører og består eksamen med karakteren D eller bedre, kan søke mesterbrevnemda om mesterbrev, dersom de tilfredsstiller mesterbrevnemda sine krav til fagbrev og praksis.

Organisering:
Studiet er samlingsbasert med 10 samlingsuker à 3 dager. I tillegg kommer veiledning på prosjektoppgave og yrkesspesifikk undervisning og veiledning. 

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Hildegunn Aas: hildegunn.aas@vea-fs.no

* Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). 

** Det er to semester i ett studieår

 

 

Vis mer
Vis mindre

Nå kan du ta mesterutdanning i Oslo

Norges grønne fagskole – Vea har gjort det enda mer fleksibelt for deg som ønsker et mesterbrev

Les mer

Å ha Mesterbrev er et verktøy på lik linje med kniv og saks.

Det er helt avgjørende for å være en seriøs aktør. Det sier Kirsten som er blomsterdekoratør og lærer håndverksfaglig ledelse ved å ta Mesterutdanning hos Norges grønne fagskole – Vea.

Les mer

Vea-studenter på bedriftsbesøk hos Edel Design

Kommende mestere lærer av erfarne bedriftsledere!

Les mer

Mari er Norges første kvinnelige Hovslagermester!

Mari Hovden Aaen tok fagskoleutdanningen «Ledelse i håndverksfag» ved Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører. Med bestått eksamen fra «Ledelse i håndverksfag» kunne Mari søke Mesterbrevnemda om å bli Mester.

Les mer

Fremtidens mestere er utdannet på Vea!

Vea tilbyr fagskoleutdanningen "Ledelse i håndverksfag", en unik mulighet for alle som ønsker å ta mesterbrev.

Les mer

Anleggsgartner Marius fikk mesterbrev etter å ha tatt utdanning på Vea

Generelt tror jeg alle ville ha hatt godt utbytte av denne utdanningen, sier Marius.

Les mer

Edith er pottemaker og tar Ledelse i håndverksfag på Vea

Hun mener fagskoleutdanningen vil gagne bedriften hennes på sikt.

Les mer

Blomsterdekoratør Guro vil bli mester

Guro tar fagskoleutdanningen "Ledelse i håndverksfag" på Vea for å bli Blomsterdekoratørmester.

Les mer

Maren er blomsterdekoratør og vil bli mester

Det var etter at jeg begynte på Ledelse i håndverksfag, at jeg bestemte meg for å starte for meg selv.

Les mer

Hovslager Mari tar Ledelse i håndverksfag på Vea

Med Ledelse i håndverksfag lærer jeg å være mer profesjonell ovenfor egne kunder

Les mer

Ledelse i håndverksfag

Rektor Stein Aarskog, Anita Menkerud og Hildegunn Aas er fornøyd med at Vea kan tilby lederutdanning for de som driver håndverksbedrifter. 

Les mer