Bilder fra Park- og hagedrift
 • Dorte Finstad
 • Dina Edseth
 • Dorte Finstad
 • Dina Edseth
 • Tegnet av Sissel Sørbø
 • Dina Edseth
 • Dina Edseth
 • Dina Edseth
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad

Park- og hagedrift

Fagskoleutdanningen Park- og hagedrift er en videreutdanning for gartnere og anleggsgartnere som vil lære om hagedesign, planlegging, etablering, drift og skjøtsel av hager og parkanlegg.

Fagskoleutdanningen Park- og hagedrift er en videreutdanning for gartnere og anleggsgartnere som vil lære om hagedesign, planlegging, etablering, drift og skjøtsel av hager og parkanlegg.

For: Gartnere, anleggsgartnere eller deg med tilsvarende realkompetanse*

Tid: Deltid over to år, samlingsbasert

Mål: Studiet gir spesialkompetanse innen hageplanlegging, etablering, drift og skjøtsel av hager og parkanlegg.

Tittel: Fagtekniker Park- og hagedrift

Studiested:  Norges grønne fagskole – Vea, Moelv

Studieavgift: 20 000,– (5 000,– pr. semester**) Utgifter til ekskursjoner og bøker kommer i tillegg

Søknadsfrist: 15. april 2017 (Etter fristen gjennomføres det fortløpende supplerende opptak ved ledige studieplasser)

Studiestart: 21.august 2017 (med forbehold om nok søkere)

Søknadsskjema: Åpner 1. januar 2017 Elektronisk søknadsskjema


Fagskoleutdanningen Park- og hagedrift


Toårig deltidsstudium i Park- og hagedrift er en yrkesrettet utdanning. Hovedmålet er å videreutdanne dyktige fagfolk til å få faglig forståelse og kunnskap til å planlegge, drifte og skjøtte hager og parkanlegg. Om du vil jobbe emd hagedesign, er dette utdanningen for deg!

Som Fagtekniker Park- og hagedrift har du  kompetanse:

- til å utarbeide planer for anleggelse eller restaurering av hager og mindre parker, samt drift- og skjøtselsplaner for uteanlegg

- til å utvikle og drive en mindre bedrift knyttet mot hagedesign, drift og skjøtsel, eller servicevirksomhet som er rettet mot planter, hager og mindre parker.
- og forståelse for universell utforming, rett plante på rett plass, rød- og svartelistede planter og viktigheten av biologisk mangfold.

Som fagtekniker i Park- og hagedrift kan du:

 • Arbeide i kommunens grønne avdeling (parkavdeling)
 • Arbeide i private skjøtselsbedrifter
 • Drive eget eller andres hagesenter
 • Starte egen bedrift innen drift og skjøtsel av grønne områder
 • Starte egen virksomhet som hageplanlegger
 • Bli ansatt i bedrifter som grøntfaglig rådgiver

Opptakskrav
Bestått Vg3 gartnernæring, fagbrev i anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse.

Organisering
Studiet er samlingsbasert med undervisning mandag - fredag de ukene det er samling.Park- og hagedrift (2017/2018) har samlinger disse ukene: 34, 38, 40, 43, 45, 50, 3, 6, 8, 10, 17 og 22 (Med forbehold om at det kan komme endringer).

Studieplan
Studieplan Park- og hagedrift

For mer informasjon ta kontakt med Avdelingsleder Anne H. Bakken (41460584) eller studiekoordinator Liselott Lindfors (95418579).

*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering).

**Det er to semester i ett studieår

Vis mer
Vis mindre

Christer tok fagskoleutdanningen Park- og hagedrift på Vea

Et veldig bra studium for de som vil jobbe med skjøtsel!

Les mer

Studentene på Park- og hagedrift nærmer seg innspurten!

For studentene på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift nærmer et to-års studium seg slutten, og i disse dager skal all kunnskap om å planlegge en park/hage ned på papiret.

Les mer

Hageplanlegger + Anleggsgartner = flotte uterom

Mona og Emil startet faglig samarbeid etter studietiden på Vea

Les mer

Mona startet eget firma og jobber som Hagedesigner.

Mona Barthel Sveen tok fagskoleutdanningen Park- og hagedrift på Vea. Nå driver hun eget firma innen hagedesign.

Les mer

Hyllie vannpark – en av Malmös nyeste attraksjoner

Studentene på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift var på befaring i Malmös vannpark Hyllie.

Les mer

Eirik er utdannet gartner. Nå tar han fagskoleutdanning.

Eirik går første året på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift og vi har snakket med han om hvordan det er å være student på Vea.

Les mer

Veas fagskolestudenter besøkte et av Sveriges eldste gartnerier; Åbergs Trädgård & Café

En solrik og varm uke i begynnelsen av mai 2016 var studentene som tar fagskoleutdanningen Park- og hagedrift på studietur i Malmö og København, og første post denne flotte uka var Åbergs Trädgård & Café i Ystad, lengst sør i Sverige.

Les mer

«Hva er drømmen om funksjonen til anlegget» TNT landskap

En strålende dag i september dro Studenter fra fagskolen på Vea på befaring til Oslo. 

Les mer

Plantekomposisjon – sommerblomster på Vea

Sist høst fikk studentene ved Park- og hagedrift i oppgave å designe hvert sitt forslag til en plantekomposisjon for blomsterrabatten ved inngangspartiet.

Les mer

Elin tok fagskoleutdanningen Park- og hagedrift på Vea.

Jeg jobber med veiledning av kunder i hagesenteret og da er det viktig å ha god kunnskap om plantene og hvordan de skal plantes og stelles.

Les mer

Dokumentert lift-opplæring for Park- og hagedriftstudentene

Torsdag 14.april hadde faglærer i maskiner, Even Glestad, opplæring i bruk av lift for studentene på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift.  

Les mer