Skjøtsel og drift av uteområder

Fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder er en videreutdanning for deg som arbeider med vedlikehold av grøntanlegg i et anleggsgartnerfirma, i en kommune eller for vegvesenet. Studiet gir deg kompetanse til å planlegge og lede skjøtsel og drift av uteområder.

Fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder er en videreutdanning for deg som arbeider med vedlikehold av grøntanlegg i et anleggsgartnerfirma, i en kommune eller for vegvesenet. Studiet gir deg kompetanse til å planlegge og lede skjøtsel og drift av uteområder.

For: Gartnere, anleggsgartnere eller deg med tilsvarende realkompetanse*

Tid: Deltid over ett år, samlingsbasert

Mål med studiet: Å gi kompetanse slik at du kan jobbe som arbeidsleder i prosjekter med skjøtsel og vedlikehold. Du får spesialkompetanse i å planlegge og kontrollere skjøtselstiltak i grøntanlegg

Tittel: Fagtekniker Skjøtsel og drift

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea , Moelv

Søknadsfrist: 15.april 2017 (Etter fristen gjennomføres det fortløpende supplerende opptak ved ledige studieplasser)

Studieavgift: 15 000,- (7500,- pr.semester**) Utgifter til ekskursjoner og bøker kommer i tillegg.

Studiestart: 25. september 2017 (Studietilbudet hadde for få studenter til at det vil starte opp høsten 2017)

Som Fagtekniker Skjøtsel og drift har du følgende kompetanse:

  • du kan lede gjennomføring av arbeid med skjøtsel og drift av grøntområder på en faglig, økonomisk og forsvarlig måte
  • du har utviklet en etisk holdning i forhold til prisfastsettelser og lønns- og arbeidsvilkår
  • du kan i samarbeid med oppdragsgiver utføre planlegging av vedlikehold i et anlegg i tråd med planbeskrivelser og kart
  • du kan bygge nettverk med egne og andre fagmiljøer og knytte til deg relevante samarbeidspartnere
  • du har utviklet en praktisk økonomisk forståelse relatert til grøntanleggsbransjen

Som fagtekniker Skjøtsel og drift kan du:

  • arbeide som driftsoperatør/driftsleder i en privat eller offentlig virksomhet
  • jobbe som grønt-faglig rådgiver i ulike etater
  • drive som selvstendig næringsdrivende med skjøtsel og drift av grøntanlegg som spesialfelt 

Opptakskrav
Fullført og bestått videregående opplæring jf. fagskolelovens §1, 2.ledd. Vg3 anleggsgartnerfaget/Vg3 gartnernæring. Eller tilsvarende realkompetanse* Søkere som vurderer å søke på realkompetanse må ta kontakt med fagskolen for veiledning.

Organisering
Studiet er samlingsbasert og gjennomføres over 10 samlinger à 5 dager. Samlingsukene legges i hovedsak til vinterhalvåret (oktober-mars). Det vil være en samlingsuke tidlig høst grunnet det grønt-faglige innholdet i studiet. Skjøtsel og drift av uteområder har samlinger disse ukene: 38, 42, 44, 47, 49, 2, 4, 6, 8 og 10 (Med forbehold om at det kan komme endringer).

Studieplan
Studieplan for Skjøtsel og drift av uteområder

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Anne H. Bakken: anne.hagen.bakken@vea-fs.no

*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering).

** Det er to semester i ett studieår

Vis mer
Vis mindre

Det er viktig med kompetanseheving!

Bjørg som er Parksjef i Gjøvik kommune, oppfordret en av sine kolleger til å ta fagskoleutdanning på Vea.

Les mer

Søk på fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder nå!

Jobber du som gartner/fagarbeider i kommunen, eller med skjøtsel og drift i et privat firma er dette utdanningen for deg som ønsker kompetanseheving.

Les mer

Søk og fullfør Skjøtsel og drift av uteområder!

Det er en veldig bra og lærerik påbygging for de som drifter uteområder, sier Tone som er anleggsgartner og tar fagskoleutdanningen på Vea.

Les mer

Trine Lise er gartner og nå tar hun fagskoleutdanning.

Trine Lise tar fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder og vi har snakket med henne om hvordan det er å være student på Vea.

Les mer

Roy er utdannet anleggsgartner og tar fagskoleutdanning på Vea.

Flere fra anleggsgartnerbransjen burde ha tatt denne utdanningen, men også folk som har ansvaret for grønt vedlikehold i kommunene.

Les mer

Fagskolestudenter fra Vea på Grønn Galla 2015

Grønn galla er den profesjonelle grøntanleggsektorens store arrangement og det arrangeres annethvert år.

Les mer

Fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift er i gang!

Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder startet opp med en "grønn uke" i september 2015. 

Les mer

Fagskolestudenter på befaring i Hamar

Det er viktig og nyttig å komme ut for å se på ulike anlegg.

Les mer

Vea jobber med utvikling av et nytt studietilbud på fagskolen: Skjøtsel og drift av uteområder.

Sammen med representanter fra anleggsgartnerbransjen har Vea jobbet med utvikling av et nytt studietilbud innen skjøtsel og drift av uteområder. Hovedfokuset vil være på det grønt-faglige.

Les mer