Bilder fra gartnerutdanningen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Arild Kristiansen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Laila Volden Magnussen
 • Per Spangen
 • Per Spangen
 • Per Spangen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Arild Kristiansen

Gartnerutdanning

For deg som ønsker å bli gartner, har Vea en samlingsbasert utdanning over to år. Utdanningen gir kompetanse til å kunne planlegge og gjennomføre vanlig praktisk arbeid innen gartnernæringen, samt få grunnlag til å delta i næringsutvikling.

For deg som ønsker å bli gartner, har Vea en samlingsbasert utdanning over to år. Utdanningen gir kompetanse til å kunne planlegge og gjennomføre vanlig praktisk arbeid innen gartnernæringen, samt få grunnlag til å delta i næringsutvikling.

For: Deg som ønsker å bli gartner

Tid: Deltid over to studieår, samlingsbasert

Mål: Oppnå gartnerfaglig kompetanse

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea, Turistveien 92, 2390 Moelv

Søknadsfrist: 15. april 2017. Etter fristen gjennomføres det fortløpende supplerende opptak ved ledige studieplasser.

Opptakskrav: Bestått to år yrkesfaglig opplæring eller ett år studieforberedende opplæring

Studieavgift: 58 200,– (14 550,– pr. semester) Utgifter til ekskursjoner og bøker kommer i tillegg

Studiestart: 21. august 2017 (med forbehold om nok søkere)

Søknadsskjema: Åpner 1. januar 2017 Elektronisk søknadsskjema

Organisering: Det er 12 samlinger det første året og 14 samlinger det andre året. I tillegg gjennomføres tre praksisuker på Vea og to praksisuker på eget valgt sted. Undervisningen foregår mandag til fredag på Vea, de ukene det er samling. Gartnerutdanning (2017/2018) har samlinger disse ukene: 34, 36, 38, 40, 45, 49, 3, 7, 12, 17, 22 og 24 (Med forbehold om at det kan komme endringer).

Kompetanse: Opplæringen gir kompetanse tilsvarende programfagene på Vg1 naturbruk, VG2 landbruk og gartnernæring og Vg3 gartnernæring. Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg1, Vg2 og Vg3 etter gjeldende regler.  Det utstedes kompetansebevis på gjennomført opplæring.

Dokumentasjon av utdanning og praksis: Du må sende inn vitnemål fra andre år på yrkesfaglig opplæring eller første år studieforberedende opplæring. Legg eventuelt med dokumentasjon på relevant praksis. Vitnemål fra utdanning utover dette, er ikke nødvendig.

Med gartnerutdanning får du kompetanse til å:

 • Planlegge og gjennomføre vanlig praktisk arbeid innen gartnernæringen
 • Ta del i næringsutvikling og være med på å skape arbeidsplasser i form av oppstart av egen bedrift
 • Drive produksjon av planter, frukt og grønnsaker
 • Bruke og stelle  hage- og parkplanter
 • Selge og være rådgiver innen gartnerprodukter
 • Planlegge beplantninger
 • Drive produktutvikling

Gartnerens aktuelle arbeidsområder:

 • Veksthus og frilandsproduksjon
 • Hagedesign
 • Hagesenter
 • Egen produksjonsbedrift
 • Blomsterutsalg
 • Planteskole
 • Botanisk hage
 • Omsetningsbedrifter
 • Offentlig sektor, spesielt med parker og grøntanlegg

Opptakskrav:
Bestått to år yrkesfaglig opplæring eller ett år studieforberedende opplæring

Informasjonsmøter:
For deg som ønsker å besøke Vea før du eventuelt søker, holder vi to informasjonsmøter. De holdes på Vea 30.januar og 30.mars 2017. 

Les mer her: Informasjonsmøte på Vea

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Anne Hagen Bakken: anne.hagen.bakken@vea-fs.no


* Det er to semestre i ett studieår

Vis mer
Vis mindre

Produktutvikling av gartner-produkter

Gartnerelevene har jobbet med en oppgave innen produktutvikling, og i dag har de presentert mange flotte og ikke minst nye produkter!

Les mer

Ulvik Frukt & Cideri

Gartnerelever fra Vea var på besøk hos Ulvik Frukt & Cideri i Hardanger, som en del av årets studietur.

Les mer

Gartnerklassen på ekskursjon til Dømmesmoen

13.september 2016 var gartnerklassen på ekskursjon til Dømmesmoen

Les mer

Studietur til Ljono stauder

Gartnerklassen på Vea besøkte Ljono stauder den 15.september 2016. Besøket var en del av studieturen, der vi besøkte forskjellige bedrifter og steder på Sør- og Vestlandet.

Les mer

Syse Gard – Ulvik i Hardanger

Vea sine gartnerelever har vært på besøk hos Syse gard i Hardanger.

Les mer

Baroniet Rosendal

Gartnerelevene har vært på studietur til blant annet Baroniet i Rosendal. Her er elevenes artikkel fra besøket.

Les mer

Gartnerstudenter på studietur til Grimstad Planteskole

Vi besøkte Grimstad Planteskole tirsdag 13.september 2016, og ble tatt godt i mot av daglig leder Anders Kristensen. Planteskolen ble etablert i 1974 av hans foreldre, med utgangspunkt i gården Rosholt. Det er en tradisjonell familiebedrift. 

Les mer

Utveksling til Zwolle i Nederland med stipend fra Erasmus+

Maren Wærstad Norum tar gartnerutdanning på Vea. Hun har hatt praksis hos vår partnerskole Groene Welle i Nederland.

Les mer