Ledige studieplasser!

Det er fortsatt mulig å søke om opptak til flere av våre studietilbud. 

Vi tar imot søkere helt til alle klasser er fulle, så dersom du ønsker å bli student ved Norges grønne fagskole – Vea, har du fortsatt mulighet på noen av våre utdanninger.

Du kan sende inn din søknad her: https://soknad.vea-fs.org 

Oppdatert 30.06.2017

#veafagskole