Må håndtere vilt og vått vær

Når været påvirker bygninger, gater og uteområder mer enn vi er vant til, stilles nye krav til alle som jobber med prosjektering. Norges grønne fagskole – Vea tilbyr nå fagskole-utdanning i lokal overvannsdisponering.

De som planlegger byrom og uterom trenger kompetanse for å kunne planlegge for å ta i mot store mengder vann på kort tid. Det blir mer og mer vanlig med mange kraftige regnskyll, og da må infrastrukturen kunne ta i mot vannet uten at kumlokkene hopper, sier faglærer og anleggsgartnertekniker Magnus Nyheim.

Den nye fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering (LOD) starter høsten 2018. Den er lagt opp med 6 samlinger à 5 dager. Utdanningen gir 30 fagskolepoeng (mulig studiepoeng fra 2018). Søkeren må være godkjent utdannet anleggsgartner, eller ha erfaring og kompetanse innen tekniske fag.

Vann- og avløpsingeniører kan også ta en slik fordypning, forklarer Nyheim.

Utdannelsen er delt opp i fagemnene Kommunalteknikk med ADK1, LOD-tiltak, funksjon og virkemåte, og planlegging og bygging av LOD tiltak.

Den nye utdanningen er utviklet etter initiativ fra anleggsgartnerbransjen.
- Vi forventer at bransjen nå står og tripper for å ta i bruk de 15 studieplassene, sier Nyheim. 

LOD tilbys på deltid, nettbasert med samlinger på Vea.

Norges grønne fagskole – Vea satser på å gjøre studiene mer fleksible ved å tilby dem nettbasert kombinert med samlinger, slik at flere kan få muligheten til å utdanne seg. Det gjelder også for LOD-utdanningen, sier Nyheim.

Norges grønne fagskole – Vea er landets eneste grønne fagskole, som også utdanner praktiske planleggere innen hagedesign og park- og hagedrift. 

Planlegger for styrtregn: – Ved Norges grønne fagskole – Veas nye utdanning Lokal overvannsdisponering, lærer man blant annet å prosjektere og bygge regnbed, sier faglærer og anleggsgartnertekniker Magnus Nyheim.

Det vil være mulig å søke om plass på utdanningen Lokal overvannsdisponering når søknadsweben åpner 1.januar 2018: Søknadsweb

Her finner du studieplanen for Lokal overvannsdisponering: Studieplan

Tekst: Lill-Torunn Kilde

Foto: Dorte Finstad

Oppdatert 03.10.2017

#veafagskole