Friere skolevalg

Tidligere var det slik at elever som kom fra andre fylker enn Hedmark eller Oppland, måtte ha en garanti fra eget fylke om at de ville betale for skoleplassen. Med den nye loven som ble vedtatt i juni 2016, er det ikke nødvendig med en slik garanti. Det betyr at uansett hvor du kommer fra, har du mulighet til å søke om å komme inn på blomsterdekoratørutdanning på Vea.