Anleggslederutdannelse i Tromsø 

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr flere deltidsutdanninger på fagskolenivå til blant andre anleggsbransjen. 

Tilbys ulike steder i Norge

Fagskoleutdanningen Anleggsledelse tilbys to steder hvert år. Det ene tilbys på Skjetten og det andre som et ambulerende utdanningstilbud. I år tilbys denne utdanningen i Tromsø, og har oppstart høsten 2023. Søknadsfristen er 15. april 2023. Søk opptak til utdanning i Norge – Samordna opptak 

Jobbe som anleggsleder

Utdanningen kvalifiserer til å kunne jobbe som anleggsleder. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen administrasjon av anleggsprosjekter gjennom planlegging og koordinering av arbeidsprosesser, kontraktsoppfølging, kvalitetssikring, HMS-arbeid og personalledelse. 

Bransjens krav til effektivitet, økt fokus på bærekraft og den digitale utviklingen i samfunnet generelt påvirker arbeidshverdagen til både bas, formann og anleggsledere. 

Studiet bygger på- og erstatter MEFs mellomlederskole som har vært gjennomført og utviklet gjennom mange år. Anleggsledelse på 30 studiepoeng, gir formell kompetanse med vitnemål når studiet er bestått. 

Fagskolestudiet Anleggsledelse (30 studiepoeng) er et selvstendig studium, men kan også tas som en del av Ledelse i maskinentreprenørfaget (90 studiepoeng).  

Fleksibel utdanning

Utdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. For Tromsø er det stedbasert undervisning følgende samlingsuker: 43, 47, 03, 06, 11 og 15. 

Faglige innhold

Det faglige innholdet i studiet er som følger: 

 • Byggesak for anlegg
 • Faglig ledelse og anleggsdrift
 • Bærekraftig anleggsledelse 

Målet med utdanningen

Målet med utdanningen er å gi deg som anleggsleder verktøy og kompetanse til å være mellomleder i anleggsprosjekter og ivareta bransjens krav til effektivitet, økt fokus på bærekraft og den digitale utviklingen. 

Opptakskrav

Ett av følgende fagbrev:

 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Anleggsmaskinfører
 • Fagbrev Anleggsrørlegger
 • Fagbrev Asfaltør
 • Fagbrev Banemontør
 • Fagbrev Boreoperatør
 • Fagbrev Brønn- og borefaget
 • Fagbrev Fjell- og bergverksarbeider
 • Fagbrev Veidrift- og veivedlikeholdsfaget
 • Fagbrev Vei- og anleggsfagarbeider
 • Fagbrev Skogfaget
 • Fagbrev Steinfagarbeider

– eller tilsvarende realkompetanse*.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Dokumentasjon ved søknad som gir poeng ved opptak

 • Fagbrev
 • Karaktergrunnlag (vitnemål fra videregående før fagbrev eller teoretisk prøve til fagprøven)
 • Attest på arbeidserfaring etter fagbrev

Foto: MEF, Maskinentreprenørenes forbund Tekst: Grethe Bøhn Busterud

Kontakt oss

MEF Maskinentreprenørenes forbund

Aktuelle lenker