Jeg tror på leken, på det å skape uten tanke på resultat for så å se i ettertid at, wow: dette kan jeg få noe utav, dette kan bli en spennende utvikling både for faget og for meg! Jeg brenner for det å være nyskapende, å tørre å feile, men glede seg over at noe skjer. Jeg brenner for mer lærdom, mer kunnskap og et høyere faglig krav til oss som blomsterbindere. Jeg brenner for blomstene! Et liv uten dem blir fattig.