Gruppebilde av ansatte ved Norges grønne fagskole - Vea.

Avdelingsleder i 100% fast stilling i avdeling for kurs- marked og utvikling 

Norges grønne fagskole - Vea er en statlig eid fagskole med en mangfoldig portefølje bestående av 16 høyere yrkesfaglig studier og markedstilpassede kurs etterspurt av yrkesfeltene. Vi er en arbeidsplass med 35 ansatte med mye engasjement og høye ambisjoner. Skolen er i god utvikling og vekst, og søker nå ny avdelingsleder i 100% fast stilling.

Tiltredelse snarest og etter nærmere avtale.

Arbeidsområder for stillingen:

 • Ledelse av avdelingen inkludert personal- og økonomiansvar
 • Inngår i fagskolens ledergruppe og skal bidra i langsiktig og helhetlig strategisk arbeid
 • Videreutvikle Veas kommersielle virksomhet
 • Videreutvikle og skape synergier mellom fagskolens avdelinger og innenfor arbeidsområdene i avdelingen.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner for stillingen

Vi søker deg som har:

 • Relevant utdanning innen enten ledelse eller økonomi
 • Relevant ledererfaring kan erstatte det formelle kompetansekravet
 • Innsikt i og dokumentert evne til økonomistyring
 • Oppdatert digital kompetanse
 • Erfaring fra prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Ha gode kommunikasjon- og formidlingsevner i norsk og engelsk
 • Gode evner til å samarbeide og motivere

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vea tilbyr:

 • Stor grad av fleksibilitet, autonomi og varierte arbeidsoppgaver
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Avlønning etter avtale

 

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb på Vea uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i staten. Det er prøvetid på 6 måneder.

For flere opplysninger kontakt rektor Stein Aarskog, tlf. 47 66 29 93. Søknad med CV sendes på e-post til rektor stein.aarskog@vea-fs.no.

Attesterte kopier av vitnemål og attester, tas med til et eventuelt intervju. Disse returneres ikke.

Søknadsfrist 20.3.2023

Kontakt oss

Kristin Gauslaa