Baroniet Rosendal 

Gartnerelevene fra GV18 var på studietur i Hardanger og fikk da mulighet til å besøke Baroniet Rosendal med dets lille slott fra 1600-tallet og omliggende park.