Realkompetansevurdering til Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget

Din kompetanse skal måles opp mot kompetansemålene for ett av følgende:

Dette må du som søker gjøre:

  • Se på opptakskravet for den utdanningen du skal søke til
  • Velg den læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. På de studietilbudene der det er flere læreplaner som ligger til grunn, må du velge den som er nærmest den kompetansen du har, og som du skal bli vurdert opp mot.