For deg som skal søke om opptak til gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning på Vea

Generelt om gartner- og blomsterdekoratørutdanning for voksne på Vea

Begge utdanningene er på videregående nivå, spesielt tilpasset voksne som har tatt videregående utdanning tidligere. Du vil ha status som privatist i denne utdanningen. Rettighetselever må velge ordinært utdanningsløp på en videregående skole.

Opptakskrav 

For opptak til gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning for voksne, skal søkeren ha fullført og bestått fellesfagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag på Vg2 yrkesfag/Vg2 studieforberedende eller Vg1 studiespesialiserende.

Rangering

 • Søkere som oppfyller det formelle opptakskravet blir innstilt etter gjennomsnittskarakter for de nevnte fellesfagene på videregående.

Om du liker å være kreativ, ta blomsterdekoratørutdanning!

 • Navn: Kristina Olafsen
 • Klasse: Blomsterdekoratør, deltid (BVD20)
 • Alder: 24
 • Kommer fra: Romedal, Stange kommune
 • Bakgrunn: Interiørkonsulent, jobbet i klesbutikk

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta blomsterdekoratørutdanning?
Jeg har alltid visst at jeg vil jobbe med noe kreativt, men har ikke vært noe glad i å gå på skole. Så drømmen om å bli interiørarkitekt ble lagt på hylla ganske fort etter videregående. Men da jeg fikk øynene opp for Vea og blomsterdekoratørutdanningen skjønte jeg at dette var en fin mulighet til å prøve noe nytt, samtidig som jeg fortsetter med det kreative.…

Kristine tar blomsterdekoratørutdanning på Vea

 • Navn: Kristine Myrlid
 • Klasse: BVD 20
 • Alder: 48
 • Kommer fra: Oslo
 • Bakgrunn: Utdannet sykepleier og kunst- og håndverkslærer.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta blomsterdekoratørutdanning?

Etter cellegiftbehandling måtte jeg velge ny kurs, da jeg ikke klarte å komme tilbake til jobb som sykepleier. Trengte å gjøre noe hvor jeg ikke må bruke hodet i så stor grad, da jeg sliter med konsentrasjon og utmattelse. Jeg vurderte først å gå på gartnerutdanning, men fikk veldig godt inntrykk av både blomsterdekoratør- og gartnerutdanningen på Vea, da jeg så på hjemmesiden deres.…

Med blomsterdekoratørutdanning fra Vea, blir det jobb hos Bergamot blomsteratelier for Marte

 • Navn: Marte Haugen Tømmervik
 • Klasse: Blomsterdekoratør deltid, med avgang vår 2022
 • Alder: 25
 • Kommer fra: Lillehammer

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta blomsterdekoratørutdanning?

En stor del av meg har alltid søkt etter og ønsket å utfolde meg kreativt. Da jeg var heldig og fikk praksis i blomsterbutikk, var det noe som føltes riktig med en gang. Det å skulle arbeide med naturlige og levende materialer, og ha mulighet til å jobbe kreativt og estetisk – tiltalte meg.…

Gartnerfaget er mye mer enn å pugge botaniske navn!

 • Navn: Live Glesne Kjølstad
 • Klasse: Gartnerutdanning for voksne (GV20)
 • Alder: 46
 • Kommer fra: Kolbotn
 • Bakgrunn: Frilans manusforfatter, regissør og klipper i film og tv

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta gartnerutdanning?

Da jeg fikk egen, stor hage for noen år siden, ble interessen for det grønne og det å jobbe fysisk ute større og større. Jeg er fortsatt glad i å lage tv/film, men det er til tider en veldig krevende jobb. Jeg har slitt med kronisk krystallsyke i noen år, så høyt tempo og ansvar på opptak er ikke noe jeg kan gjøre hele tiden.…

Vea – ti år med Jarlsberg hovedgård

Han fikk umiddelbart en idé om at Vea kunne dekorere hovedbygningen til jul. Ideen ble formidlet til Vea, som umiddelbart så at dette var et prosjekt som passet perfekt som klasseoppdrag for elevene på blomsterdekoratørutdanningen. 

Hvordan fikk du ideen om å pynte gården til jul?  

Jeg synes at en så ærverdig bygning som residensen på Jarlsberg fortjener litt ekstra pynt til jul, og ettersom jeg visste at Vea hadde en utdanning for blomsterdekoratører, tenkte jeg at dette kunne være et spennende prosjekt, også for elvene på denne utdanningen.

Gartnerutdanningen frem til Fagfornyelsen

Tiden før Reform-94

Alle offentlige skoler som drev med landbruks- og gartnerutdanning før 1990, tilhørte Landbruksdepartementet. Skolene tilhørte den gang Landbrukets fagskoler, og gartnerutdanningen kom på den tiden ikke under Lov om videregående opplæring. Gartnerutdanningen kom i 1990 inn under Lov om videregående opplæring som Studieretning for landbruksfag og naturbruk, samtidig som det skjedde en endring av eierskap for mange av skolene. Det var nå Kirke- og undervisningsdepartementet som hadde ansvaret for den lovpålagte utdanningen i videregående opplæring.

Frem til 1990 hadde gartnerutdanningen en varighet på tre år, hvor det andre året var et praksisår.…

Yrkesfaglig fordypning – samarbeid mellom skole og bedrift

Hva er yrkesfaglig fordypning (YFF)?
YFF er yrkesfaglig fordypning i blomsterdekoratørfaget og følger Vg3 læreplanen. I løpet av utdanningen skal du som elev gjennomføre 5 uker praksis i en blomsterbutikk. Den skal dokumenteres av bedriften og godkjennes av Vea. Det skal ikke avlegges eksamen i YFF.
Yrkespraksisen gir deg et godt innblikk i blomsterdekoratørfaget og du får mange gode erfaringer som du tar med deg videre på veien mot målet om å bli  blomsterdekoratør og ta fagbrev.

Samarbeid med næringslivet
Mange blomsterbutikker over hele landet ønsker elevene våre velkommen til å prøve en uke eller flere i yrkesfeltet.…

Kommunikasjon, planlegging og samarbeid med andre

På utdanningen «Blomsterdekoratør voksen deltid» vil du få en grunnleggende innføring i å planlegge arbeider ved bruk av ideskisser og arbeidstegning. Dette er viktige verktøy for å kommunisere ideer og arbeider på en korrekt måte, slik at misforståelser ikke oppstår.

På skolen øver vi på å kommunisere ideer og arbeider i en salgsprosess. Dette er viktig for å opparbeide personlig og faglig trygghet. Dette gjøres gjennom deling av ideskisser i grupper og fremlegg av blomsterarbeider i klassen. Dette kan være individuelt, men også gjennom fremlegg i grupper av gruppeoppgaver.…

Gartneryrket – mulighetenes marked for fremtiden

Jordkultur

Jeg pleier å si at «jordkultur» er det viktigste fagområdet en gartner skal kunne mye om. Jorda gir grunnlaget for all plantevekst ute i naturen, på en takhage, for planter i et hagesenter, for en produsent av frukt, bær, urter og grønnsaker på friland, for dyrking i regulert klima, i en balkongkasse, i park og anlegg, og selvfølgelig for planter i din egen hage. Dette vil si at en gartner må ha kompetanse om berggrunnen og løsmasser, jordarter, næring i jorda, gjødsling, vanning og drenering, planters krav til jord, tiltak mot erosjon og avrenning , bare for å nevne noe.…