Fagskolestudenter

Er du permittert på grunn av koronakrisen? 

I dag har Stortinget lagt frem "Krisepakke 3" i forbindelse med koronakrisen. Et av tiltakene er å gi  arbeidsledige og permitterte mulighet til å sikre seg økt kompetanse uten å miste dagpengene (Foto: studenter ved Norges grønne fagskole – Vea)

Foreløpig mye som er usikkert

For de fleste av oss er det ikke helt klart, hva som vil skje fremover. Når kan jeg begynne å jobbe vanlig igjen? Har jeg noen jobb å gå til? Hvilke muligheter har jeg?

Søknadsfrist for utdanning er 15.april

Er du usikker på hvordan høsten vil bli for deg? Da vil vi uansett anbefale deg å søke om studieplass, i tilfelle du blir arbeidsledig og kan få mulighet til kompetanseheving eller omskolering. Søknadsfrist til alle utdanninger er 15.april 2020.

Utdanningsmuligheter

På Vea tilbyr vi ulike utdanninger på fagskolenivå og videregående nivå.

Fagskoleutdanning

Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning og kan gi kompetanse til alle som har fagkompetanse innen anleggsgartnerfag, anleggsmaskinførerfag, rørleggerfag, vei og anleggsfag,  blomsterdekoratørfag, gartnerfag, helsefag og estetiske fag.

Her finner du oversikt over våre fagskoleutdanninger: Fagskoleutdanning

Utdanning for voksne på videregående nivå

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr både gartnerutdanning og blomsterdekoratørutdanning for voksne, som har annen utdanning fra før. Dette er utdanninger som passer for deg som har behov for omskolering og vil bli gartner eller blomsterdekoratør. Opptakskravet er bestått fellesfagene på Vg1 studiespesialisernede eller VG2 yrkesfaglig retning.

Her kan du lese om Gartnerutdanning og Blomsterdekoratørutdanning

Mesterutdanning

Noen av yrkesgruppene som er hard rammet akkurat nå, er de små håndverksbedriftene som jobber med service, slik som frisører, bakere og kokker. For dere kan mesterutdanningen være en aktuell kompetanseheving. Ved Norges grønne fagskole – Vea tilbyr vi Mesterutdanning til alle med fagbrev innen disse faggruppene:

  • Estetiske fag
  • Møbel- og trefag
  • Verkstedhåndverksfag
  • Grafiske fag
  • Matfag

Her kan du lese mer om Mesterutdanningen og søke om opptak: Mesterutdanning

Fylkeskommunene disponerer tilskuddene

Det er fylkeskommunene som disponerer tilskuddene, og du bør ta kontakt med ditt fylke for å få vite mer om hva det er mulig å få tilskudd til og hvordan du skal søke.

Viken fylkeskommune har god informasjon om dette på sine nettsider: Viken fylkeskommune (tilskudd til kompetanseheving)

Innlandet fylke har informasjon om dette på sine nettsider: Innlandet fylke (støtte til bedriftsintern opplæring)

Kontakt oss

Fagskolestudenter
Fagskolestudenter ved Norges grønne fagskole – Vea har praktisk rettet undervisning. Foto: Dorte Finstad