Vea tunet

Fagdag for gartnere 2023 

Norges grønne fagskole – Vea har gleden av å invitere til en fagdag for gartnere fullspekket med gode foredragsholdere innen plantebruk og bruk av jord.

Gå ikke glipp av muligheten til å høre foredragsholdernes perspektiver på:

  • Tidsaspekter i produksjonen av trær
  • Bruk av koniferer (bartrær) i park og anlegg
  • Bruk av nyttevekster som prydplanter – hvor kreative er vi egentlig som gartnere?
  • Hva er en god plantejord for stauder?
  • Bruk av biokull i park og anlegg

I tillegg kan du ta del i faglig interessante diskusjoner mens du mingler med dine fagfeller på vakre Vea.

Tid: 13. april 2023, 08:30 – 16:00
Sted: Norges grønne fagskole – Vea
Pris: 2500,- inkludert lunsj

Meld deg på her: Påmeldingslink


Program Fagdag for gartnere 2023

08.30 – 09.00    Registrering med kaffe

09.00 – 09.15    Velkommen

09.15 – 10.15    Torbjørn Mellbye, Mellbyes Planteskole, mellbye.no

Tema: «Tidsaspekter i treproduksjon»
Torbjørn Mellbye vil fortelle om produksjonstiden på produktene som produseres i planteskolen, samt hvilke utfordringer og konsekvenser for sen bestillingstid fører med seg.

10.15 – 10.30    Pause

10.30 – 11.30    Rune Marstein, Gaupen Planter, gaupenplanter.no

Tema: «Bruk av koniferer i park og anlegg»
Riktige sorter og sortsegenskaper er viktig å tenke over ved valg av koniferer til park og anlegg. Rune Marstein vil trekke frem gode koniferer.

11.30 – 12.15    Per Spangen, Norges grønne fagskole – Vea, vea-fs.no

Tema: «Bruk av nyttevekster som prydplanter – hvor kreative er vi egentlig som gartnere?»  
Mange nyttevekster kan helt klart benyttes som prydvekster, men utnytter vi dette potensialet i dag hvor vi snakker mye om bærekraft og biologisk mangfold? Dette er noe Per Spangen vil sette fokus på.

12.15 – 13.15    Lunsj

13.15 – 14.15    Tore D. Carlsen, Norgesjord, norgesjord.no

Tema: «Hva er en god plantejord for stauder?»
Det er mange meninger om hva «God jord» er og hva «God plantejord» er. Daglig leder i NorgesJord, Tore D. Carlsen, kommer inn på forskjellen på naturjord/kompostjord, kvalitetsrutiner under komposteringen, egenskaper til en god kompost/plantejord og gode referanseprosjekter med staudebeplantning. Til slutt kort om LOD-jord.

14.15 – 15.15    Einar Stuve, Oplandske bioenergi, obio.no

Tema: «Bruk av biokull i park og anlegg»
Hva er biokull, og hvorfor er dette en klimanegativ teknologi? Eksempler på praktisk bruk av biokull.

15.15 – 15.30    Avslutning

Grønt skilt i blomsterbed ved innkjøring tilø Norges grønne fagskole - Vea
Foto: Dorte Finstad


Informasjon om foredragsholderne


Torbjørn Mellby
fra Mellbyes planteskole jobber mest med salg av planter. Mellby planteskolen er en av landets ledende totalleverandører av planter til grøntanlegg. De produserer i stor grad plantene de leverer til Østlandsområdet selv. I sortimentet har de løvtrær, frukttrær, nåletrær og solitærbusker. Mellbye planteskole er medlem av Eliteplanter Norge. Se dronefilm fra planteskolen her. På fagdagen vil Torbjørn fortelle om produksjonstiden for deres produkter og viktigheten av å bestille planter i god tid.

Rune Marstein kommer fra Gaupen Planter – et anleggsgartnerfirma og en planteskole i Innlandet. Planteskolen produserer planter til anleggsnæringen og hagesentre. De er en E-planteskole noe som innebærer at de leverer kvalitetsplanter til norske hager og grøntanlegg. På fagdagen vil Rune ta for seg valg av koniferer (bartrær, nåletrær) med tanke på sortenes egenskaper for best mulig tilpasning til de ulike parker og anlegg.

Per Spangen er gartner og hagebrukskandidat utdannet fra NMBU. Han er lektor på Norges grønne fagskole – Vea og fagansvarlig for gartnerutdanningen der.  Han er hageentusiast med stor H og en ettertraktet og svært inspirerende kursholder. Per står bak hagebloggen Hagepatruljen. Han får utløp for sine kreative sider i undervisningen og i egne prosjekter i den vakre hagen sin på Løten. Per er opptatt av å utdanne kunnskapsrike gartnere som er gode praktikere med bred teoretisk kunnskap om jord og planter. På fagdagen skal Per snakke om bruk av nyttevekster som prydplanter og hvor kreative gartnerne egentlig er i valg og bruk av planter.

Tore D. Carlsen er anleggsgartnermester, gründer og jordentusiast. Han driver anleggsgartnerfirmaet Maskin og Utemiljø A/S, Utemiljøcentret og NorgesJord i Mysen. Tore er en kreativ og entusiastisk fagmann som sterkt engasjerer seg i miljø og bærekraft. Han har alltid mange jern i ilden og er dyktig til å fange oppmerksomhet for alle de viktige prosjektene han er involvert i. På fagdagen skal Tore særlig snakke om plantejord særlig egnet for stauder. Mer informasjon:

Einar Stuve fra Oplandske Bioenergi har gjennom mange år utviklet biokull som produkt for jordbruk og gartnernæringen. Biokull har en rekke egenskaper som kan forbedre jordens kvaliteter, noe han vil gå inn på under fagdagen. Blant annet kan biokull bidra til mer porøs jordstruktur, forbedre vokseforholdet for mikroorganismene i jorda, og trekke til seg vann og næringsstoffer og dermed godt egnet å blande inn i gjødsel. På fagdagen vil Einar snakke om hva biokull er og om den klimanegative teknologien i biokull. Han vil også gi eksempler på praktisk bruk av biokull.

Kontakt oss

Vea tunet
Vea tunet