Fagskolekurs innen fremmedarter og masseforflytting for anleggsbransjen 

Vi tilbyr nettkurs om fremmedarter og masseforflytting, som er spesielt laget for ansatte i anleggsbransjen. Dette er et samarbeid mellom arbeidsliv og regjering.

Hvem kan søke på dette tilbudet?

Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på dette unike kurstilbudet. Kurset er spesialtilpasset ansatte i anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen.

Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse innenfor temaer som blir stadig mer aktuelle. Til å undervise i disse emnene har vi engasjerte forelesere som er blant landets fremste på disse temaene.

  • Emne 1: Fremmede arter, 1 studiepoeng
  • Emne 2: Masseforflytting, 1 studiepoeng

Målgruppe
Ansatte i anleggsbransjen. Du kan delta på kurset enten du er i full jobb, er permittert eller er arbeidsledig.

Innholdet i kurset
Læringsutbyttene er hentet fra fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder. Dere som deltar, vil lære om fremmede arter og hvilke konsekvenser det kan gi om disse spres i naturen. Dere lærer om hvordan dere selv kan bidra til-, eller hindre slik spredning gjennom hvordan man blant annet håndterer masseforflyttingen. Dere lærer videre om lovgivningen rundt tema og hvordan dere kan bidra til en mer miljøvennlig og lønnsom bransje gjennom å benytte stedegne masser fremfor å drive masseforflytting i utstrakt grad.

Organisering
Kurset gjennomføres på nett og du kan studere i eget tempo. Kurset består av to emner som hver gir ett studiepoeng. Etter endt kurs har du oppnådd 2 studiepoeng.
Felles oppstart med informasjon om kurset: 15. juni klokken 10.00.

Eksamen
Eksamensformen er en elektronisk flervalgeksamen og kan gjennomføres når du føler deg klar, i perioden 01. og 17. juli 2020: I denne perioden er eksamen «åpen». Du sender en e-post til hildegunn.aas@vea-fs.no og du får tilsendt en link til en elektronisk eksamen.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres i perioden 15. juni til 17. juli 2020. Alle forelesningene legges ut på nett slik at du kan følge dem når du selv ønsker.

Forelesere
Undervisningen gjennomføres med de beste fagfolkene vi har innenfor fremmede arter og masseforflytting.

Maria Fall.
Er utdannet innenfor plantevitenskap fra NMBU på Ås og jobber som fagkonsulent i Norsk Gartnerforbund. Tidligere daglig leder i organisasjonen FAGUS (faglig utviklingssenter for grøntanleggsektoren) og har også jobbet som parkforvalter i Bymiljøetaten Oslo. Hun arbeider i Norsk Gartnerforbund mest mot frilandsprodusentene av planter til grøntanlegg og hager, men er også engasjert i saker av mer generell karakter. Biologisk mangfold og fremmede arter ligger under hennes ansvarsområde, et fagområde hun lenge har brent for.
På kurset underviser Maria i fremmedartlista, lovgivning, konsekvenser for utfører og ansvar; offentlig og privat.

Astrid Brekke Skrindo
Er biolog med fordypning i vegetasjonsøkologi fra Universitetet i Oslo og med dr.grad i restaureringsøkologi fra NMBU på Ås. Hun har undervist på NMBU i 20 år, både som ansatt der og mens hun jobbet i Statens vegvesen, Vegdirektoratet. I Statens vegvesen  arbeidet Astrid med fremmede skadelige arter. Massehåndtering har fulgt henne hele tiden. Etter 12 år i Statens vegvesen har hun startet i Norsk institutt for naturforskning og vil fortsette der for fullt etter 1. oktober. På kurset skal Astrid undervise i bekjempelse av fremmede skadelige arter og massehåndtering.

Pris
Kurset er gratis for ansatte i anleggsbransjen. Det er partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen som finansierer kompetansetilbudet.

Opptakskrav
Kurset er på fagskolenivå og krever at du har yrkesfaglig bakgrunn. Ved påmelding må du legge ved fagbrev eller attest som viser arbeidserfaring fra anleggsbransjen.

Påmelding
Frist for påmelding: 10. juni 2020

Elektronisk påmelding via Norges grønne fagskole – Vea sitt søknadsskjema

Det tas forbehold om avlysning eller utsettelse av oppstart ved for få påmeldte deltakere.

Kontaktinformasjon

Hildegunn Aas – Prosjektleder og leder for kursavdelingen ved Norges grønne fagskole – Vea

  • E-post: hildegunn.aas@vea-fs.no
  • Mobil: 97 01 33 53