Anleggsrørlegging

Formalisering av utdanning i maskinentreprenørfaget 

Har du kursbevis med bestått eksamen fra Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og/eller Bedriftslederskolen gjennomført i regi av MEF? Nå har du mulighet til å formalisere denne kompetansen, slik at du får vitnemål med studiepoeng fra Norges grønne fagskole – Vea.

Norges grønne fagskole – Vea (Vea) tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen Anleggsledelse, Prosjektledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget, med omfang på opptil 90 studiepoeng. Dersom du tidligere har tatt kurs gjennom MEF, har du mulighet til å delta på et eget opplegg for å formalisere denne kompetansen, slik at du får vitnemål med studiepoeng fra Norges grønne fagskole – Vea. Skoleåret 2023/2024 er siste året med eget opplegg for dette. Personer som etter 2024 ønsker formalisering av disse utdanningene, vil fortsatt kunne søke fritak fra alle emner i utdanningen, med unntak av ett emne, slik som nå. Forskjellen vil være at etter 2024 må du delta som student- og betale for det ene emne det må avlegges eksamen i.

For at Vea skal kunne formalisere din kompetanse skoleåret 2023/2024, må du gjøre følgende:

 • Du må søke og bli tatt opp som student via Samordna opptak
 • Sette av tid til å kunne følge repetisjonsdagen vår 2024
 • Gjennomføre og bestå den avsluttende prøven vår 2024

Formalisering vil koste kroner 4500,- per utdanning. I tillegg må du regne med kostnader til reise, kost og opphold dersom du vil delta fysisk på forberedelsesdagen. Det er mulig å delta på forberedelsesdagen digitalt, dersom du ønsker det.

Formalisering av Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og Bedriftslederskolen til Ledelse i maskinentreprenørfaget (90 studiepoeng) 2023/2024

Dersom du har bestått Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og Bedriftslederskolen kan din kompetanse bli formalisert til vitnemål i Ledelse i maskinentreprenørfaget, 90 studiepoeng.

Du må gjøre følgende:

 1. Søk opptak til Ledelse i maskinentreprenørfaget gjennom Samordna opptak innen 15.april 2023
 2. Du må laste opp etterspurt dokumentasjon i Samordna opptak (Fagbrev, vitnemål og attester).
 3. Dersom du tas opp som student, vil du motta studiekontrakt fra Vea.
 4. Du må søke om fritak for tidligere gjennomførte MEF-skolen, ved å fylle ut skjema og sende det til vea@vea-fs.no Du vil da kunne få fritak fra modulene Anleggsledelse, Bedriftsledelse og emne 4 og 5 i Prosjektledelse.
 5. Den avsluttende prøven knyttes til emne 6 i prosjektledelsesmodulen; Praktisk prosjektledelse. Se læringsutbytter i studieplanen for Ledelse i maskinentreprenørfaget.
 6. Dersom du oppfyller kravet (Bestått Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og Bedriftslederskolen jamfør MEF sine lister), vil du få bekreftelse på at fritak innvilges. Samtidig vil du motta informasjon om forberedelse til avsluttende prøve som gjennomføres første uke i april 2024. Søker du opptak vår 2023 vil både forberedelse og avsluttende prøve finne sted våren 2024.
 7. Den avsluttende prøven gjennomføres som en 3 timers elektronisk hjemmeeksamen vår 2024.
 8. Dersom prøven bestås, vil du motta vitnemål på Ledelse i maskinentreprenørfaget med 90 studiepoeng.

Søk om opptak her: Samordna opptak
Samordna opptak åpner for innsøking 1.februar 2023 og søknadsfrist er 15.april 2023.

Formalisering av Mellomlederskolen til Anleggsledelse (30 studiepoeng) 2023/2024

Dersom du har bestått Mellomlederskolen, kan din kompetanse bli formalisert til vitnemål i Anleggsledelse med 30 studiepoeng våren 2024.

Du må gjøre følgende:

 1. Søk opptak til Anleggsledelse gjennom Samordna opptak med siste frist 15.april 2023
 2. Du må laste opp etterspurt dokumentasjon i Samordna opptak (Fagbrev, vitnemål og attester). Du må også laste opp kursbevis for Mellomlederskolen utstedt av MEF
 3. Dersom du tas opp som student, vil du motta studiekontrakt fra Vea.
 4. Du må søke om fritak for tidligere gjennomførte Mellomlederskolen, ved å fylle ut skjema og sende det til vea@vea-fs.no Du vil da kunne få fritak fra emne 1 og 3.
 5. Den avsluttende prøven knyttes til emne 2: Faglig ledelse og anleggsdrift. Se læringsutbytter i studieplanen for Anleggsledelse.
 6. Dersom du oppfyller kravet som er dokumentasjon på at du har bestått Mellomlederskolen, vil du få bekreftelse på at fritak innvilges. Samtidig vil du motta informasjon om tidsrommet for repetisjon og forberedelse til avsluttende prøve, som gjennomføres første uke i april for Østlandsområdet og andre uke i april for Tromsø-området. Søker du opptak vår 2023, vil forberedelse og avsluttende prøve finne sted våren 2024.
 7. Den avsluttende prøven gjennomføres som en elektronisk hjemmeeksamen med varighet på 3 timer.
 8. Dersom prøven bestås, vil du motta vitnemål på Anleggsledelse med 30 studiepoeng.

Søk om opptak her: Samordna opptak
Samordna opptak åpner for innsøking 1.februar 2023 og søknadsfrist er 15.april 2023.

Formalisering av Prosjektlederskolen (30 studiepoeng) 2023/2024

Dersom du har bestått Prosjektlederskolen, kan din kompetanse bli formalisert til vitnemål i Prosjektledelse i maskinentreprenørfaget med 30 studiepoeng våren 2024.

Du må gjøre følgende:

 1. Søk opptak til Prosjektledelse i maskinentreprenørfaget gjennom Samordna opptak med siste frist 15.april 2023
 2. Du må laste opp etterspurt dokumentasjon i Samordna opptak (Fagbrev, vitnemål og attester). Du må også laste opp kursbevis for Prosjektlederskolen utstedt av MEF
 3. Dersom du tas opp som student, vil du motta studiekontrakt fra Vea.
 4. Du må søke om fritak for tidligere gjennomførte Prosjektlederskolen, ved å fylle ut skjema og sende det til vea@vea-fs.no Du vil da kunne få fritak fra emne 1 og 2.
 5. Den avsluttende prøven knyttes til emnet 3; Praktisk prosjektledelse. Se læringsutbytter i studieplanen for  Prosjektledelse.
 6. Dersom du oppfyller kravet som er dokumentasjon på at du har bestått Prosjektlederskolen, vil du få bekreftelse på at fritak innvilges. Samtidig vil du motta informasjon om tidsrommet for repetisjon og forberedelse til avsluttende prøve, som gjennomføres første uke i april for 2024. Søker du opptak vår 2023 vil både forberedelse og avsluttende prøve finne sted våren 2024.
 7. Den avsluttende prøven gjennomføres som en elektronisk hjemmeeksamen med varighet på 3 timer.
 8. Dersom prøven bestås, vil du motta vitnemål på Prosjektledelse i maskinentreprenørfaget med 30 studiepoeng.

Søk om opptak her: Samordna opptak

Samordna opptak åpner for innsøking 1.februar 2023 og søknadsfrist er 15.april 2023.

 

 

Kontakt oss

Anleggsrørlegging
miljøgate Nansetgata
Foto: Jørn Søderholm for MEF