Anleggsarbeidere

Gratis kompetanseheving innen Prosjektledelse for anleggsbransjen 

Norges grønne fagskole – Vea setter opp et nytt nettkurs i Prosjektledelse for dere i anleggsbransjen. Kurset har et omfang på 2,5 studiepoeng, og søknadsfrist for deltagelse er 1.februar 2023. Oppstart 13.februar 2023.

Hvem kan søke på dette tilbudet?

Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å heve kompetansen din i prosjektledelse. Kurset er spesialtilpasset ansatte i anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen.

Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse innenfor prosjektledelse. Det eneste du må gjøre er å sette av tid til å delta på oppstartsmøte og å studere. Det er helt opp til deg når på døgnet og hvilke dager du ønsker å benytte. Alt bortsett fra oppstartsmøtet er nettbasert. Du blir gitt noe veiledning underveis.

Til å undervise i emnet har vi Odd Hugo Gauslaa. Han er mangeårig næringslivsleder med erfaringer både nasjonalt og internasjonalt. Han er nå faglærer på Vea og underviser i økonomi, ledelse og markedsføring. 

Målgruppe

Ansatte i anleggsbransjen. Du kan delta på kurset enten du er i full jobb, er permittert eller er arbeidsledig.

Innholdet i kurset

Innholdet er utviklet med utgangspunkt i fagskolestudiet Ledelse i maskinentreprenørfaget (LMF) og emnet Praktisk prosjektledelse. Læringsutbyttene er tilpasset anleggsbransjen

 • Kunnskap: Gir noe grunnleggende kunnskap om prosjektledelse i en anleggsbedrift, samt litt om prosesser og ulike begreper i anleggsbransjen.
 • Ferdigheter: Gir noen grunnleggende ferdigheter i å evaluere anleggsprosjekter og å identifisere ulike suksessfaktorer og kritiske faktorer for prosjektet.
 • Generell kompetanse: Gir noe grunnleggende generell kompetanse i å bygge relasjoner med aktører fra anleggsfaget og nærliggende yrkesfelt og kan delta i diskusjoner med disse om utvikling av beste praksis innen gjennomføring av prosjekter.

Innhold:

 • Innledning og kalkulasjon
 • God anbudsskikk
 • Kalkulasjonsmetoder
 • Kapasitetsberegning og beregning av timepriser
 • Visjon og strategi for bedriften
 • Personal
 • Prosjektleders rolle
 • Generell økonomiforståelse
 • Planlegging og kommunikasjon
 • Planlegging og organisering av prosjekt
 • Oppstartsmøte
 • Rigg og drift
 • Driftsopplegg
 • Kvalitetsplan
 • Prosjekters usikkerhetsnivåer og prosjektgranskning
 • Måter å planlegge på, Byggherreforskriften og HMS planer
 • Konkrete planleggingsteknikker
 • Forhandlinger og innkjøp
 • Kjøpe lage arbeidsfellesskap
 • Logistikk i flere prosjekter
 • Ledelse

Organisering og gjennomføring

Kurset gjennomføres i perioden 13. februar – 25. mars 2023.

 • Digitalt oppstartsmøte 13. februar 2023 fra kl. 18.00 til kl. 19.00
 • Nettbasert undervisning hvor du kan studere i eget tempo.
 • Veiledning underveis
 • Praktisk oppgaveløsning
 • Flervalgseksamen etter gjennomført kursinnhold i løpet av uke 13

Mer informasjon i oppstartsmøte.

Kurset består av ett emne og gir 2,5 studiepoeng.

Eksamen

Eksamensformen er en elektronisk flervalgeksamen hvor du krysser av for riktig svaralternativ. Eksamen gjennomføres når det passer den enkelte i løpet av uke 13. Etter endt og bestått kurs har du oppnådd 2,5 studiepoeng

Mer informasjon om eksamen på oppstartsmøte.

Foreleser Odd Hugo Gauslaa

Odd Hugo Gauslaa er mangeårig næringslivsleder med erfaring både nasjonalt og internasjonalt. Han er utdannet økonom, og har mange års erfaring som leder i både små og store bedrifter. Han underviser i økonomi, markedsføring, bedriftsledelse og prosjektledelse. Han deler raust av sine erfaringer.

Pris

Kurset er gratis for ansatte i anleggsbransjen. Det er partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen som finansierer kompetansetilbudet. 

Opptakskrav

Kurset er på fagskolenivå og krever at du har yrkesfaglig bakgrunn. Ved søknad om opptak må du legge ved fagbrev eller attest som viser arbeidserfaring fra anleggsbransjen.

Opptakskrav til studiet er fullført og bestått videregående opplæring innen et av disse fagene:

 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Anleggsmaskinfører
 • Fagbrev Anleggsrørlegger (kommende)
 • Fagbrev Asfaltør
 • Fagbrev Banemontør
 • Fagbrev Brønn- og borefaget
 • Fagbrev Fjell- og bergverksarbeider
 • Fagbrev Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider (kommende)
 • Fagbrev Vei- og anleggsfagarbeider
 • Fagbrev Skogfaget
 • Fagbrev Steinfagarbeider

Eller tilsvarende realkompetanse

Dokumentasjon ved søknad

Ved søknad må du legge ved fagbrev innen et av opptakskravene. Du skal også legge ved karaktergrunnlag som er vitnemål fra videregående før fagbrev eller karakter fra teoretisk prøve til fagprøven. Dersom du ikke har fagbrev kan du legge ved attest som viser arbeidserfaring fra anleggsbransjen. Da har vi mulighet til å realkompetansevurdere deg. Attest på arbeidserfaring vil også gi deg som har fagbrev, ekstra poeng ved opptak.

Søknad og opptak

Søknad er personlig og skal gjøres av søkeren selv, da det blir opprettet en egen bruker med passord og tilgang til «Min side».

Frist for påmelding: Søknadsfrist: 1. februar 2023

Elektronisk søknadsskjema: https://soknad.vea-fs.org

Du vil få svar på søknaden, så raskt vi klarer etter søknadsfrist.

Kontaktinformasjon:

Ved spørsmål om kursinnhold, organisering og eksamen: Odd Hugo Gauslaa, odd.hugo.gauslaa@vea-fs.no eller tlf. 91387037
Ved spørsmål rundt opptak: Dorte Finstad, dorte.finstad@vea-fs.no eller tlf. 62362600

Om kurset