ADK-1

Gratis kompetanseheving innen ADK1 

Norges grønne fagskole – Vea setter opp et nytt nettkurs i ADK1 for dere i rør-legger- og anleggsbransjen. Kurset har et omfang på 4 studiepoeng, og søknadsfrist for deltagelse er 1.februar 2023. Oppstart 30.mai 2023.

Hvem kan søke på dette tilbudet?

Er du ansatt i rørlegger- eller anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på ADK-1 kurs. Kurset er gratis og finansieres gjennom direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse, slik at du får enda flere muligheter i VA-bransjen.

Det faglige gjennomføres av Norsk Rørsenter.

Målgruppe

Ansatte i bygg- og anleggsbransjen. Du kan delta på kurset enten du er i full jobb, er permittert eller er arbeidsledig.

Innholdet i kurset

Kurset gjennomføres i tråd med ADK1 læreplanen og læringsutbytter hentet fra fagskolestudiet Sirkulær disponering av vann (SDV).

Emne: Vann- og avløpsteknikk:

Kunnskap:

 1. Kandidaten har kunnskap om de viktigste norske standardene for ledningsanlegg og rørarbeider.
 2. Kandidaten har kunnskap om rør, armaturer, ventiler og rørdeler på et ledningsnett, hvilke symboler som brukes og hvordan de brukes på et ledningskart og i arbeidstegninger.
 3.  Kandidaten har kunnskap om vann og avløpskummer av plast og betong, samt de mest sentrale gategodsproduktene.
 4. Kandidaten har kunnskap om rørgjennomføringer og forankring i kummer, samt sikkerhetsrutiner i forbindelse med arbeid i kum.
 5. Kandidaten har kunnskap om hvordan en rørgrøft bygges opp, hvilke ulike materialer og soner det deles opp i og hvilken funksjon disse har.

Ferdigheter:

 1.  Kandidaten kan montere gategods og kummer i samsvar med monteringsanvisningen, produksjonsunderlag og preaksepterte ytelser.
 2. Kandidaten kan tilknytte stikkledning på hovedledning for vann og for avløp.

Organisering og gjennomføring

Vi holder to kurs i ADK1 gjennom Norsk Rørsenter i Drammen.

Begge kursene gjennomføres nettbasert, slik at det er mulig å studere i eget tempo. Det vil være et felles digitalt møtetidspunkt i hver modul hvor det gis veiledning. Kurset avsluttes med en 2-3 dagers fysisk samling hos Norsk Rørsenter i Drammen hvor du også gjennomfører eksamen (Eventuelt reise og opphold til den fysiske samlingen må du koste selv).

Kurs 1 har oppstart 13. februar 2023

 • Digitalt oppstartsmøte 13. februar 2023 fra kl. 18.30 – 20.00
 • Nettbasert undervisning
 • Praktiske øvinger og eksamen i Norsk Rørsenter sine lokaler i Drammen i uke 19/20 2023. Mer informasjon om dette i oppstartsmøte.

Kurs 2 har oppstart 30. mai 2023

 • Digitalt oppstartsmøte 30. mai 2023 fra kl. 18.30 – 20.00
 • Nettbasert undervisning
 • Praktiske øvinger og eksamen i Norsk Rørsenter sine lokaler i Drammen i uke 36, 2023. Mer informasjon om dette i oppstartsmøte.

Du må være ferdig med lærestoffet og ha gjennomført og bestått de obligatoriske oppgavene i løpet av kursperioden. Du får mer informasjon på oppstartsmøtene første kursdag.

Eksamen

Praktiske øvinger og eksamen i Norsk Rørsenter sine lokaler i Drammen i uke 19/20 for kurset som starter i februar og uke 36 for kurset som starter i mai 2023. Mer informasjon i oppstartsmøte.

Etter endt og bestått kurs har du oppnådd 4 studiepoeng. Karakterutskrift utstedes av Norges grønne fagskole – Vea.

Foreleser

Undervisningen gjennomføres av Bernd Klare ved Norsk Rørsenter

Norsk Rørsenter AS er et kompetansesenter innen vann- og avløpsfaget. De har en solid fagkompetanse innen VA-faget og har levert tjenester til de fleste av landets kommuner. Norsk Rørsenter holder til i Drammen.

Pris

Kurset er gratis for ansatte i bygg- og anleggsbransjen. Det er partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen som finansierer kompetansetilbudet. Reiseutgifter i forbindelse med eksamensgjennomføring må du dekke selv.

Opptakskrav

Kurset er på fagskolenivå og krever at du har yrkesfaglig bakgrunn. For å få studiepoengene må kandidatene tilfredsstille det formelle opptakskravet til studiet. Opptakskravet er

 • Anleggsgartner med fagbrev
 • Anleggsmaskinfører med fagbrev
 • Rørlegger med svennebrev
 • Vei- og anleggsfaget
 • Anleggsrørlegger med fagbrev

Eller tilsvarende realkompetanse

Søknad

Søknad er personlig og skal gjøres av søkeren selv, da det blir opprettet en egen bruker med passord og tilgang til «Min side».

Dokumentasjon ved søknad

Ved søknad må du legge ved fagbrev innen et av opptakskravene. Du skal også legge ved karaktergrunnlag som er vitnemål fra videregående før fagbrev eller karakter fra teoretisk prøve til fagprøven. Dersom du ikke har fagbrev kan du legge ved attest som viser arbeidserfaring fra anleggsbransjen. Da har vi mulighet til å realkompetansevurdere deg. Attest på arbeidserfaring vil også gi deg som har fagbrev, ekstra poeng ved opptak.

Krav for utstedelse av ADK1-sertifikat

For å få utstedt ADK1-sertifikat må kandidaten oppfylle et av følgende krav:

A) 3 års praksis i anleggsrørlegging.
B) Har bestått fag/svenneprøve innenfor:
Rørleggerfaget – og ett års praksis i anleggsrørlegging.
Anleggsmaskinførerfaget – og ett års praksis i anleggsrørlegging.
Fag relatert til Bygg- og anleggsteknikk (eller tidligere tilsvarende varianter) – og ett års praksis i anleggsrørlegging.
C) Ingeniør/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg – og ett års praksis i VA-faget.

Søknad og opptak

Frist for påmelding: Søknadsfrist: 1. februar 2023

Elektronisk søknadsskjema: https://soknad.vea-fs.org

Det tas forbehold om avlysning eller utsettelse av oppstart ved for få påmeldte deltakere.

Du vil få svar på søknaden, så raskt vi klarer etter søknadsfrist.

Kontaktinformasjon:

Ved spørsmål om kursinnhold, organisering og eksamen: Bernd Klare, bernd@norskrorsenter.no eller tlf. 92432484
Ved spørsmål rundt opptak: Dorte Finstad, dorte.finstad@vea-fs.no eller tlf. 62362600

Om kurset

ADK1 studiepoenggivende kurs

Startdato: 30.05.2023
Frist: 01.02.2023
Stedsbeskrivelse:
Nettbasert + 2 dager med praksis i Drammen
Forkunnskaper:
Fagbrev/svennebrev innen et av opptakskravene
Målgruppe:
Rør- og anleggsbransje