Gunnebo slott, der gartner slår eng med ljå

Historiske gartnerfag er en attraktiv spesialisering  

Mange tenker ikke over at også hager er kulturminner, at hagene er en del av vår historie og må tas vare på. Hva hadde en herregård vært, hvis ikke hagen hadde blitt ivaretatt som den engang var? For å gjøre dette trengs fagkunnskap og kunnskapen får du på Vea. 

I år er det ti år siden Norges grønne fagskole – Vea startet fagskoleutdanning for historiske gartnerfag, og siden den gang har bl.a. gartnere fra hele Norge (og noen utenlandske) fått sin spesialisering her. De jobber i dag i ulike typer historiske hager; kongelige anlegg, herregårdshager, museumshager, kirkegårder, offentlige og private parker og hager av alle størrelser og fra ulike perioder. 

Studentene jobber med konkrete, restaurerings- og skjøtselprosjekter i samarbeid med eiere av historiske anlegg. De utarbeider skjøtselsplaner og restaureringsplaner basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon, og de får innføring i tradisjonelle gartnerhåndverk. Praksis og ekskursjoner foregår i innland og utland. Årets studenter får faktisk dekket 2 ekskursjoner til utlandet det andre året.

Vi er særlig glade for at årets studenter, altså de som starter høsten – 23, faktisk får dekket to ekskursjoner til utlandet gjennom Erasmus + mobilitetsmidler!

Målet med studiet er å gi kunnskap og kompetanse til deg som jobber i og med grønne kulturminner, slik at kulturminneverdiene i anlegget tas vare på og forsterkes gjennom den daglige skjøtsel og drift, eller gjennom restaurering. Det er også et mål å bygge et fagmiljø av gartnere med antikvarisk kompetanse, og på den måten styrke vernet av grønne kulturminner. 

Historiske gartnerfag er en attraktiv spesialisering, ikke bare for gartnere og anleggsgartnere, men også for hageplanleggere, landskapsarkitekter, museumsansatte og kulturminneforvaltere med relevant grøntfaglig bakgrunn og/eller arbeidsområder. Studiet er på deltid over to år og gir 60 studiepoeng. 

Tekst: Ingeborg Sørheim.

Foto: Grethe Bøhn Busterud  

Søknadsfrist: 15.april 2023 

Les mer: Historiske gartnerfag – Norges grønne fagskole Vea (vea-fs.no) 

Søk her: Søk opptak til utdanning i Norge – Samordna opptak 

Kontakt oss

Grethe Bøhn Busterud