«I Norge trenger vi flere mestere enn mastere» Jonas Gahr Støre til VG. 

Det er med bakgrunn i denne påstanden fra Jonas Gahr Støre at jeg henvender meg til deg som kunne tenke deg å bli leder i en håndverksbedrift (Av Odd Hugo Gauslaa, lektor, merkantile fag)

Jeg henvender meg også til deg som har startet egen håndverksbedrift, og som ønsker økt kompetanse i hvordan du organiserer, leder og styrer bedriften. Eller er du praktiker som ønsker å bli kjent med anerkjente teorier og modeller samt beste oppdaterte praksis innenfor fagfeltene organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse og økonomistyring – i så fall bør du lese videre …

Arbeidslivet er i kontinuerlig endring

Arbeidslivet er i kontinuerlig endring og tenk tilbake på de 3-5 siste årene i din bransje. Har noe forandret seg? Har det kommet nye konkurrenter? Har noen konkurrenter forsvunnet? Jobber du med de samme kundene som for 5 år siden? Utføres jobben på nøyaktig samme måte i dag? Har det kommet nye krav som påvirker hvordan ting gjøres?

Det er sannsynligvis en del forhold som har endret seg, fordi det nettopp er endringer som er det vanlige i næringslivet. Dette gjør at du som leder må oppdage endringer, og håndtere dem på best mulig måte. Det er bedriftene som klarer å tilpasse seg endringene som lykkes.

En mester i et fag har høy anerkjennelse og er etterspurt både i Europa og i Norge. Det innebærer fagkompetanse i håndverket, men også innenfor bedriftsledelse. Samfunnet ser at behovene i arbeidsmarkedet fremover ikke bare vil være innenfor de teoretiske fagene, men ikke minst innenfor yrkesfagene.

«Mastersyken»

Når «alle» etter hvert har en bachelor- eller mastergrad, så blir det ikke så enkelt å være konkurransedyktig og for å skille seg ut, kan det være klokt å velge en annen retning. Ikke alle kan jobbe i store bedrifter som for eksempel Statoil eller Aker Solutions, de fleste norske bedrifter er faktisk små eller mellomstore.

For en tid tilbake vedtok Stortinget stortingsmeldingen om fagskoler. En viktig melding for Norge. Dette er det største systemgrepet som tas for å gjøre fagskolen og yrkesfagene til et attraktivt utdanningsløp på lik linje med universiteter og høyskoler. Dette er Norge helt avhengig av. Skal vi bygge norsk næringsliv i framtiden, kreves det ikke bare arbeidskraft med masterutdanning, vi trenger også folk med mesterkompetanse.

SSBs framskrivninger viser at vi vil mangle 100.000 fagarbeidere i 2035. Da må politikerne sørge for at vi har et mangfold i utdanningssektoren hvor både mester og master er like attraktivt. Vi står midt oppe i en omstilling av norsk økonomi og har behov for flere fagarbeidere på høyt nivå. Vi trenger flinke fagfolk med praktisk og nødvendig kompetanse som kan være med på å bygge norsk næringsliv i årene fremover.

Regner med at du ikke er uenig i noe av dette så langt, men så tenker du kanskje hva kan jeg gjøre med det? Skal forsøke å gi deg noen svar …

Økt kompetanse blir aldri feil, og en høyt anerkjent Mestertittel står for kompetanse og kvalitet.

En mester i et fag har høy anerkjennelse og er høyt etterspurt både i Norge og i Europa. Det innebærer fagkompetanse i håndverket, men også innenfor bedriftsledelse.

Med mestertittelen vil du utvide din egen horisont

Det er ikke bare bedriften din som vil ha nytte av din mestertittel, men også for deg personlig vil den ha stor verdi. Du utvider dine muligheter for en sikker og suksessrik fremtid og du høyner også din egen markedsverdi i fremtidens arbeidsmarked.

Hvorfor skal du bli mester?

Med mestertittelen står mange veier åpne. Du kan avansere til lederroller i små og mellomstore bedrifter, du kan etablere din egen bedrift eller du er godt rustet til å overta en allerede eksisterende håndverksbedrift. Dette er bare noen av perspektivene som åpner seg for deg. Med en mestertittel tar du kontroll over din egen karriere utvikling. En mester er både forbilde og ekspert, de gir av sin kunnskap videre.

Med mesterutdanningen fra Norges grønne fagskole – Vea skaffer du deg en lederutdanning i faget

Med et fag-/svennebrev i bunnen og med et mesterbrev på toppen blir du attraktiv i et arbeidsmarked som har et stort behov for denne type kompetanse.

Mesterutdanningen tas på deltid samtidig som du er i jobb.

Vea har lang erfaring med å tilby mesterutdanning til håndverkere. Ved å ta Mesterutdanningen på Vea, vil du komme i klasse med andre håndverkere med bakgrunn fra ulike håndverks fag noe som gir spennende erfaringer og perspektiver langt utover eget fagområde

Mesterutdanningen går over tre semestre. Det er 3 samlinger i høstsemestret. I vårsemestret er det 3 samlinger og en skriftlig eksamen. I tredje semester arbeider du med din Mesteroppgave. Arbeidet støttes underveis med individuell veiledning.

Faglig innhold:

  • Bedriftsledelse er felles for alle mesterfagene
  • Faglig ledelse er felles for den enkelte faggruppen
  • Faglig fordypning er tilpasset det enkelte mesterfaget

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr mesterutdanning til følgende faggrupper:

  • Estetiske fag
  • Møbel- og trefag
  • Verkstedhåndverksfag
  • Grafiske fag
  • Matfag

Er du fortsatt interessert, ring meg gjerne for en prat om dine muligheter som ligger i en mesterutdanning fra Vea.

Med hilsen Odd Hugo Gauslaa

Tlf 913 87037

Kontakt oss

Odd Hugo Gauslaa, lektor, merkantile fag