ADK-1

Kurs innen ADK-1 sertifikat for anleggsbransjen i 2022 og 2023. 

Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på ADK-1 kurs. Kurset er gratis og finansieres gjennom direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse, slik at du får enda flere muligheter i VA-bransjen.

Det faglige gjennomføres av Norsk Rørsenter og Norsk Fagutdanning.

Målgruppe
Ansatte i anleggsbransjen. Du kan delta på kurset enten du er i full jobb, er permittert eller er arbeidsledig.

Innholdet i kurset
Kurset gjennomføres i tråd med ADK-1 læreplanen og læringsutbytter hentet fra fagskolestudiet Sirkulær disponering av vann (SDV).
Emne: Vann- og avløpsteknikk:
Kunnskap:
1. Kandidaten har kunnskap om de viktigste norske standardene for ledningsanlegg og rørarbeider.
2. Kandidaten har kunnskap om rør, armaturer, ventiler og rørdeler på et ledningsnett, hvilke symboler som brukes og hvordan de brukes på et ledningskart og i arbeidstegninger.
3. Kandidaten har kunnskap om vann og avløpskummer av plast og betong, samt de mest sentrale gategodsproduktene.
4. Kandidaten har kunnskap om rørgjennomføringer og forankring i kummer, samt sikkerhetsrutiner i forbindelse med arbeid i kum.
5. Kandidaten har kunnskap om hvordan en rørgrøft bygges opp, hvilke ulike materialer og soner det deles opp i og hvilken funksjon disse har.

Ferdigheter:
6. Kandidaten kan montere gategods og kummer i samsvar med monteringsanvisningen, produksjonsunderlag og preaksepterte ytelser.
8. Kandidaten kan tilknytte stikkledning på hovedledning for vann og for avløp.

Organisering og gjennomføring

Kurs 1 og 2: Gjennom Norsk Rørsenter i Drammen

Kursene gjennomføres nettbasert, slik ta det er mulig å studere i eget tempo. Det vil være et felles digitalt møtetidspunkt i hver modul hvor det gis veiledning. Kurset avsluttes med en 2-3 dagers fysisk samling hos Norsk Rørsenter i Drammen hvor du også gjennomfører eksamen.

Kurs 1 gjennomføres 31.10.22 – 23.01.23:

 • Digitalt oppstartsmøte 31.oktober 2022 fra kl. 18.30 – 20.00
 • Nettbasert undervisning
 • Praktiske øvinger og eksamen i Norsk Rørsenter sine lokaler i Drammen i uke 5 2023. Mer informasjon i oppstartsmøte.

Kurs 2 gjennomføres 13.02.23 – 02.05.23:

 •  Digitalt oppstartsmøte 13. februar 2023 fra kl. 18.30 – 20.00
 • Nettbasert undervisning
 • Praktiske øvinger og eksamen i Norsk Rørsenter sine lokaler i Drammen i uke 19/20 2023. Mer informasjon i oppstartsmøte.

Kurs 3: Gjennom Norsk fagutdanning i Tromsø

Kurset gjennomføres med digitale, synkrone forelesninger, og du må være tilstede via nett alle dager. Det blir forelesninger, oppgaver og mulighet for å stille spørsmål alle dagene. Kurset avsluttes med en 2-3 dagers fysisk samling hos Norsk Fagutdanning i Tromsø hvor du også gjennomfører eksamen.

Kurs 3 gjennomføres 21.11.22 til 9.12.22:

 • Digitalt oppstartsmøte 21. november kl. 08.00 – 09.00
 • Undervisning på nett: Mandag 21. november til fredag 25. november 2022. Alle dager fra kl. 08.00 – 16.30
 • Undervisning på nett: Mandag 05. desember til fredag 09. desember 2022. Alle dager fra kl. 08.00 – 16.30
 • Praktiske øvinger og eksamen gjennomføres hos Norsk Fagutdanning sine lokaler i Tromsø i uke 2. Eksamen og praksis kan flyttes til annet sted dersom dette er mer hensiktsmessig for kursdeltakerne. Dette vurderes etter at opptaket er avsluttet og informeres om i oppstartsmøte.

Du må være ferdig med lærestoffet og ha gjennomført og bestått de obligatoriske oppgavene i løpet av kursperioden. Du får mer informasjon på oppstartsmøtene første kursdag.

Eksamen
1. Kurs 1: Praktiske øvinger og eksamen i Norsk Rørsenter sine lokaler i Drammen i uke 5 2023. Mer informasjon i oppstartsmøte.
2. Kurs 2: Praktiske øvinger og eksamen i Norsk Rørsenter sine lokaler i Drammen i uke 19/20 2023. Mer informasjon i oppstartsmøte.
3. Kurs 3: Praktiske øvinger og eksamen gjennomføres hos Norsk Fagutdanning sine lokaler i Tromsø. Eksamen kan flyttes til annet sted dersom dette er mer hensiktsmessig for kursdeltakerne. Dette vurderes etter at opptaket er avsluttet og informeres om i oppstartsmøte.

Studiepoeng

Etter endt og bestått kurs har du oppnådd 4 studiepoeng. Karakterutskrift utstedes av Norges grønne fagskole – Vea.

Forelesere
Undervisningen gjennomføres av Norsk Rørsenter og Norsk Fagutdanning.

Norsk Rørsenter AS er et kompetansesenter innen vann- og avløpsfaget. De har en solid fagkompetanse innen VA-faget og har levert tjenester til de fleste av landets kommuner. Norsk Rørsenter holder til i Drammen.

Norsk Fagutdanning leverer kurs og opplæring til enkeltpersoner, privat og offentlig sektor over hele landet. Norsk Fagutdanning har en bred spisskompetanse og lang erfaring i å tilby ADK-1 kurs. Hovedkontoret ligger i Tromsø.

Pris
Kurset er gratis for ansatte i bygg- og anleggsbransjen. Det er partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen som finansierer kompetansetilbudet. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med eksamensgjennomføring må du dekke selv.

Opptakskrav
Kurset er på fagskolenivå og er åpent for ansatte, permitterte og arbeidsledige i anleggsbransjen. For å få studiepoengene må kandidatene tilfredsstille det formelle opptakskravet til studiet. Opptakskravet er:

 • Anleggsgartner med fagbrev
 • Anleggsmaskinfører med fagbrev
 • Rørlegger med svennebrev
 • Vei- og anleggsfaget
 • Anleggsrørlegger med fagbrev
  eller realkompetanse tilsvarende et av disse

Dokumentasjon ved søknad
Ved søknad må du legge ved fagbrev innen et av opptakskravene. Du skal også legge ved karaktergrunnlag som er vitnemål fra videregående før fagbrev eller karakter fra teoretisk prøve til fagprøven. Dersom du ikke har fagbrev kan du legge ved attest som viser arbeidserfaring fra anleggsbransjen. Da har vi mulighet til å realkompetansevurdere deg. Attest på arbeidserfaring vil også gi deg som har fagbrev, ekstra poeng ved opptak. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist til alle kursene er 1. oktober 2022. Dersom det er ledige plasser etter dette vil fristen forlenges.

Krav for utstedelse av ADK1-sertifikat

For å få utstedt ADK1-sertifikat må kandidaten oppfylle et av følgende krav:

A) 3 års praksis i anleggsrørlegging.
B) Har bestått fag/svenneprøve innenfor:
Rørleggerfaget – og ett års praksis i anleggsrørlegging.
Anleggsmaskinførerfaget – og ett års praksis i anleggsrørlegging.
Fag relatert til Bygg- og anleggsteknikk (eller tidligere tilsvarende varianter) – og ett års praksis i anleggsrørlegging.
C) Ingeniør/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg – og ett års praksis i VA-faget.

Søknadsfrist: Søknadsfrist: 1. oktober 2022

Elektronisk søknad: https://portal.vea-fs.org/soknad/skjema/
Det tas forbehold om avlysning eller utsettelse av oppstart ved for få kvalifiserte søkere.

Kontaktinformasjon:

Hildegunn Aas – Prosjektleder og leder for kursavdelingen ved Norges grønne fagskole – Vea
E-post: hildegunn.aas@vea-fs.no
Mobil: 97 01 33 53

Kontakt oss

ADK-1
Norsk rørsenter underviser i ADK-1
Kjetil Flugund