Regnbed. Foto: Bent Braskerud

Lær å etablere regnbed som virker  

Anleggsgartneryrket har et bredt og variert faglig innhold, og som anleggsgartner er det viktig å stadig fornye og utvikle seg i faget. Vi har laget et eget kurs for anleggsgartnere, om hvordan man skal etablere et regnbed.

Regnbed

Regnbed har kommet inn som et viktig tiltak for å disponere overvannsutfordringer. Og akkurat overvannstiltak er det viktig for en anleggsgartner å skaffe seg kunnskap om, mener Magnus Nyheim som er kursholder og faglærer ved  Norges grønne fagskole – Vea. Vi har også fått med oss kurs og foredragsholder Bent Braskerud som er overingeniør i Oslo kommune og brennende opptatt av overvannsløsninger. 

Regnbed må planlegges, etableres og skjøttes riktig for at det skal fungere etter intensjonen.  Og anleggsgartnere kan fint bygge regnbed uten hjelp av VA og LARK i mindre private prosjekter. Det er ikke så vanskelig som en kanskje tror, og Vea ønsker derfor å tilby et eget kurs for anleggsgartnere/gartnere på akkurat dette temaet.  

Det bygges mange fine regnbed rundt om, men vi ser ofte at de ikke bygges riktig eller skjøttes slik det skal. Da forsvinner effekten også, sier Magnus som virkelig brenner for kunnskapsformidling rundt overvannsløsninger. 

Anleggsgartnerbransjens fagfelt

Anleggsgartnerbransjen må ta mer eierskap til dette fagfeltet og bransjen må sørge for å tilegne seg den kunnskapen som kreves. Ved å kunne veilede, designe og bygge gode og hensiktsmessige regnbed og andre overvannstiltak, sørger vi for å disponere vannet og sørge for å opprettholde vannets naturlige kretsløp. Dette er viktig for å begrense skadeomfang av overvann på avveie.  

For en anleggsgartner bør det være like naturlig å anlegge et regnbed som å sette opp en støttemur eller plante en hekk. Med kompetansen du får gjennom dette kurset, skal du kunne planlegge, dimensjonere, etablere og ikke minst skjøtte mindre regnbed-prosjekter uten å behøve bistand fra en Landskapsarkitekt eller VA-ingeniør. 

PS! Kurset er også for gartnere og hageplanleggere som ønsker å skaffe seg kunnskap om regnbed. 

Fakta om kurset:  

  • Dato: 13-15 juni 2023
  • Sted: Norges grønne fagskole – Vea, Turistveien 92, 2390 Moelv 
  • Kursholdere: Bent Braskerud og Magnus Nyheim 
  • Pris: 6.900,- (NB! Early-bird-pris frem til 1.mars: 6400,-) 

Meld deg på her: Kurspåmelding

 

Om kurset

Lær å etablere regnbed som virker 

Startdato: 13.06.2023
Varighet: 3 dager
Stedsbeskrivelse:
Norges grønne fagskole – Vea, Turistveien 92, 2390 Moelv
Forkunnskaper:
Anleggsgartner/gartner
Varighet: 3 dager