Foto av blomsterbukett i lyse farger

LBB – Veas mest fleksible utdanning! 

Er du blomsterdekoratør og på søken etter mer kompetanse, er det bare å lære seg hva LBB står for med en gang.

LBB er forkortelsen for den nye høyere yrkesfalige utdanningen for blomsterdekoratører. Med kun tre samlinger i løpet av to år, praksis i egen bedrift og undervisning på nett, er utdanningen tilrettelagt for travle og ambisiøse blomsterdekoratører.


Utviklet i samarbeid med blomsterbransjen

I samarbeid med bransjen, har Vea utviklet denne fleksible utdanningen for blomsterdekoratører som har fagbrev eller tilsvarende realkompetanse. Det er en høyere yrkesfaglig utdanning som gir 60 studiepoeng og viktigst av alt: Utdanningen gir kompetanse på hvordan utvikle og drive en blomsterbedrift på en lønnsom og bærekraftig måte.


Praksis på egen arbeidsplass

Gjennom studiet vil du kunne bruke egen arbeidsplass som eksempel – både i hvordan drive en lønnsom blomsterbutikk og utøve håndverket på best mulig måte. I tillegg til å slippe å reise til Vea, kan du gjøre innholdet i studiet enda mer relevant for deg, dine kolleger, din leder, din bedrift og ditt nærområde. Gjennom å dele videoer og bilder fra butikken, nærmiljøet eller andre steder du henter inspirasjon fra, delta i faglige diskusjoner og dele erfaringer, vil dere gi hverandre mye faglig inspirasjon og gode ideer for å øke både bærekraften og lønnsomheten på din arbeidsplass.

Verdifull erfaringsdeling og inspirasjon i studentmiljøet

For, hvis du ikke allerede har prøvd, anbefaler vi deg å ta del i et inspirerende og aktivt studentmiljø på Vea. Det er utrolig mye å lære av medstudenter og det å være i studentrollen. Tenk på alle erfaringer dere kan dele, utvikle miljøvennlige tankesett og finne gode løsninger på utfordringer dere møter i det daglige, – sammen. Delingen med klassen og veiledningen fra faglærere og bransjefolk underveis, gjør at du får nye perspektiver og inspirasjon til å gjøre noen grep. Det kan være hvordan få kortreiste materialer til å fungere i kommersielt binderi, hvordan utvikle tjenestebasert virksomhet, inngå lønnsomme avtaler med leverandører og samarbeidspartnere.

Så, søk nå! Og bidra til at blomsterdekoratører fortsatt skal ha et tilbud om høyere yrkesfaglig utdanning i Norge, på Norges grønne fagskole – Vea!

Tekst: Anne Stine Solberg

Kontakt oss

Foto av blomsterbukett i lyse farger
Bukett med kortreiste materialer i organisk form.
Anne Stine Solberg

Aktuelle lenker

Informasjonsside om studiet

Her søker du