Kursavdeling

Nettbaserte utdanningstilbud rettet mot arbeidsledige og permitterte. 

Norges grønne fagskole – Vea har utviklet flere fagskolekurs innen grønne fagområder.

Regjeringen har som følge av korona-krisen bevilget midler til at utdanningstilbydere kan sette i gang flere digitale utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer. Målet er at arbeidstakere som er ledige eller permittert skal kunne komme raskt i gang med arbeidslivsrelevant kompetanseutvikling.

Kursene skreddersys den enkelte bransje og er en unik mulighet til å benytte tiden man er permittert eller arbeidsledig til å øke egen kompetanse. Du kan delta selv om du er i full jobb.

Vea har søkt og fått bevilget midler slik at vi nå tilbyr flere ulike utdanningstilbud for bransjene. Tilbudene er utviklet med utgangspunkt i allerede NOKUT- godkjente studieplaner på fagskolenivå. Kurstilbudene gir studiepoeng.

Vea har utviklet følgende fagskolekurs:

  • Fremmede arter og masseforflytting
  • Prosjektledelse for anleggsbransjen
  • Fagskolekurs for blomsterdekoratører
  • ADK-1 sertifikat for bygg- og anleggsbransjen

 

Fremmede arter og masseforflytting.

Kurs for anleggsbransjen. Det er tydelig at dette er etterspurt kompetanse i bransjen, siden det var stor søkning til det første kurset. Da mange ikke fikk plass, satte vi opp et kurs nummer to og 21. januar  starter det tredje kurset innen dette emnet. Søknadsfrist er: 10.januar 2021.

Prosjektledelse for anleggsbransjen.

Kurs for anleggsbransjen. Kurset har oppstart  5.november 2020. Søknadsfrist er: 23.oktober 2020.

Fagskolekurs for blomsterdekoratører.

Kurs for blomsterbransjen med hovedfokus på konseptutvikling, netthandel og bruk av sosiale medier. Oppstart 15.september 2020. Det var veldig stor søkning til dette kurset, og vi har søkt Kompetanse Norge om å kunne tilby et kurs til, slik at flere kan få denne kompetansen.

ADK-1 sertifikat for bygg- og anleggsbransjen.

Kurs for bygg og anleggsbransjen. Første kurs har oppstart 23.oktober 2020. Søknadsfrist er 10.oktober 2020.

 

Du kan lese mer om regjeringen sin satsing på kortere utdanningstilbud her www.kompetansenorge.no

Velkommen til kompetanseheving hos Norges grønne fagskole – Vea.

Tekst: Hildegunn Aas
Foto: Turid Espelund Haugen

Kontakt oss

Kursavdeling
Håkon Aulie Nettum, Hildegunn Aas og Dorte Finstad har jobbet mye med bransjerettede fagskolekurs

Søk om opptak her