Anleggsarbeidere

Nettkurs i Prosjektledelse for anleggsbransjen 

Dette er en gylden mulighet til å heve kompetansen din i prosjektledelse! Vea tilbyr igjen studiepoenggivende nettkurs i prosjektledelse (2,5 STP), med oppstart 12. februar 2024.

Det eneste du må gjøre er å sette av tid til å studere. Det er helt opp til deg når på døgnet og hvilke dager du ønsker å benytte. Alt er nettbasert, og det blir gitt noe veiledning underveis.

Til å undervise i emnet har vi Odd Hugo Gauslaa. Han er mangeårig næringslivsleder med erfaring både fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv. Han er faglærer på Vea og underviser i økonomi, organisasjon / ledelse, markedsføringsledelse, samt prosjektledelse. Odd Hugo har gjennomført dette kurset tidligere med meget gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne.

Læringsutbyttet

Kurset er utviklet med utgangspunkt i den høyere yrkesfaglige utdanningen Ledelse i maskinentreprenørfaget (LMF) og emnet Praktisk prosjektledelse. Læringsutbyttene er tilpasset anleggsbransjen, og disse er:

Kunnskap: Gir noe grunnleggende kunnskap om prosjektledelse i en anleggsbedrift, samt litt om prosesser og ulike begreper i anleggsbransjen.

Ferdigheter: Gir noen grunnleggende ferdigheter i å evaluere anleggsprosjekter og å identifisere ulike suksessfaktorer og kritiske faktorer for prosjektet.

Generell kompetanse: Gir noe grunnleggende generell kompetanse i å bygge relasjoner med aktører fra anleggsfaget og nærliggende yrkesfelt og kan delta i diskusjoner med disse om utvikling av beste praksis innen gjennomføring av prosjekter.

Kurset består av ett emne og gir 2,5 studiepoeng.

Innhold

 • Innledning og kalkulasjon
 • God anbudsskikk
 • Kalkulasjonsmetoder
 • Kapasitetsberegning og beregning av timepriser
 • Visjon og strategi for bedriften
 • Personal
 • Prosjektleders rolle
 • Generell økonomiforståelse
 • Planlegging og kommunikasjon
 • Planlegging og organisering av prosjekt
 • Oppstartsmøte
 • Rigg og drift
 • Driftsopplegg
 • Kvalitetsplan
 • Prosjekters usikkerhetsnivåer og prosjektgranskning
 • Måter å planlegge på, Byggherreforskriften og HMS planer
 • Konkrete planleggingsteknikker
 • Forhandlinger og innkjøp
 • Kjøpe lage arbeidsfellesskap
 • Logistikk i flere prosjekter
 • Ledelse

Organisering og gjennomføring

Kurset gjennomføres i perioden 12. februar – 15. mars 2024:

 • Digitalt oppstartsmøte på Teams mandag 12. februar fra kl. 18.00 til kl. 19.00
 • Nettbasert undervisning hvor du kan studere i eget tempo
 • Veiledning underveis
 • Praktisk oppgaveløsning
 • Avsluttende vurdering etter gjennomført kursinnhold gjennomføres i uke 12

 

Avsluttende vurdering

Formen på avsluttende vurdering er en elektronisk flervalgsoppgave, hvor du krysser av for riktig svaralternativ. Avsluttende vurdering gjennomføres når det passer den enkelte i løpet av oppsatt uke, se organisering.

Vurderingsuttrykk: Bestått / Ikke bestått

Mer informasjon om kursinnhold, organisering og avsluttende vurdering jf. datoer over gis i det digitale oppstartsmøtet 12. februar 2024.

Opptakskrav

Kurset er på fagskolenivå og for å bli tatt opp må du ha relevant yrkesfaglig bakgrunn. Det er studiepoenggivende, noe som betyr at de samme opptakskravene gjelder her som ved opptak til LMF som nevnt ovenfor. Når du søker, må du legge ved dokumentasjon som viser at du tilfredsstiller opptakskravet. Opptakskrav til studiet er ett av følgende fagbrev:

 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Anleggsmaskinfører
 • Fagbrev Anleggsrørlegger (kommende)
 • Fagbrev Asfaltør
 • Fagbrev Banemontør
 • Fagbrev Brønn- og borefaget
 • Fagbrev Fjell- og bergverksarbeider
 • Fagbrev Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider (kommende)
 • Fagbrev Vei- og anleggsfagarbeider
 • Fagbrev Skogfaget
 • Fagbrev Steinfagarbeider

– eller tilsvarende realkompetanse

Pris

Prisen på kurset er 4990,-

Søknadsfrist og opptak

Det er lokalt opptak, og du søker ved å klikke deg inn på Veas søknadsskjema
Søknadsfristen er 01.01.2024. Dersom det er ledige studieplasser, gjennomføres fortløpende opptak etter søknadsfristen.
Det er begrensa antall plasser på kurset, og ved for få søkere, forbeholder vi oss retten til å utsette oppstart.

Dokumentasjon ved søknad

Ved søknad må du legge ved fagbrev innen et av opptakskravene. Du skal også legge ved karaktergrunnlag/kompetansebevis fra videregående før fagbrev eller karakter fra teoretisk prøve til fagprøven. Dersom du ikke har fagbrev, kan du legge ved attest som viser arbeidserfaring fra anleggsbransjen. Da har vi mulighet til å realkompetansevurdere deg. Attest på arbeidserfaring vil også gi deg som har fagbrev, ekstra poeng ved opptak. Så, for at vi skal kunne vurdere din søknad, er det viktig at du laster opp følgende når du søker:

 • Fagbrev/svennebrev eller tilsvarende arbeidserfaring (se opptakskravet)
 • Vitnemål eller kompetansebevis fra videregående utdanning
 • Attest på relevant arbeidserfaring/praksis
Odd Hugo Gauslaa
Odd Hugo Gauslaa underviser i merkantile fag ved Norges grønne fagskole – Vea. Foto: Dorte Finstad

Kontaktinformasjon:

Ved spørsmål om kursinnhold, organisering og eksamen: Odd Hugo Gauslaa, odd.hugo.gauslaa@vea-fs.no eller tlf. 91387037
Ved spørsmål rundt opptak: Dorte Finstad, dorte.finstad@vea-fs.no eller tlf. 62362600

Kontakt oss

Anleggsarbeidere
Foto: Runar F. Daler