English

Administrasjon og driftsavdelingen

Administrasjon og driftsavdelingen på Vea består av alle de som jobber med skolens støttefunksjoner. Jonny Westergaard er administrativ leder og du finner beskrivelse av alle som tilhører avdelingen her.

Administrasjon og driftsavdelingen på Vea består av alle de som jobber med skolens støttefunksjoner. Jonny Westergaard er administrativ leder og du finner beskrivelse av alle som tilhører avdelingen her.

Vis mer
Vis mindre