English

Administrasjon og service

Avdeling for administrasjon og service på Vea består av alle de som jobber med skolens støttefunksjoner. Jonny Westergaard er administrativ leder og du finner beskrivelse av alle som tilhører avdelingen her.

Avdeling for administrasjon og service på Vea består av alle de som jobber med skolens støttefunksjoner. Jonny Westergaard er administrativ leder og du finner beskrivelse av alle som tilhører avdelingen her.

Vis mer
Vis mindre