English

Eirik Otto Kraabøl, Driftstekniker

Telefon: +47 97 06 77 33
E-post: eirikotto.kraabol@vea-fs.no

Arbeidsområde: Drift og vedlikehold av byggningsmassen på Vea

 • Brannsikring
 • se til at brannvarslingsanleggene fungerer som de skal.
 • være med å lage opplæringsmateriell  og gjennomføre opplæring innen  brannsikring (brannøvelser etc.)
 • intern kontroll innen brannsikring
 • Vedlikehold
 • drifte og vedlikeholde fyringsanlegg.
 • drifte og vedlikeholde alt annet teknisk utstyr (ikke data/tv og traktorer/maskiner)
 • vedlikehold/utbedre byggene.

Utdanning:

 • Agronom
 • Sveis og konstruksjon
 • Maskin og mek

Kurs:

 • Elotec brannsikring
 • Diverse landbruksrelaterte kurs
 • Diverse datakurs

Militærtjeneste i luftforsvaret

Arbeidserfaring:

 • Bonde  siden 1988 (selvstendig næringsdrivende)
 • Maskin og fjøsteknikk, ca. 10 år
 • Stensli gjenvinning, ca et år 
 • Selger og montering av brannvarsling. (Selvstendig næringsdrivende)
 • Montering og service av imek landbruk. (Selvstendig næringsdrivende)
 • Driftsteknikker på Vea fra oktober 2007

Dette engasjerer meg på jobb: Utføre det jeg er ansatt for. Lære nye ting og være positivt innstilt til omgivelsene rundt meg.

Dette engasjerer meg privat: Kultur, spesielt musikk og sang. Glad i å reise, oppleve nye kulturer og nye steder. Samfunnsengasjert, interessert  i hva som skjer i samfunnet rundt meg. Glad i familien og kontakten med den.

 

Oppdatert 04.08.2017