English

Håkon Aulie Nettum, IKT - koordinator

Telefon: +47 41 21 38 88
E-post: hakon.aulie.nettum@vea-fs.no

Arbeidsområde:
Pedagogisk bruk av IKT og delansvar for IKT-infrastruktur

Utdanning:

  • Profesjonsstudiet Kateket 
  • Historie 

Dette engasjerer meg:
Jeg er opptatt av at IKT-løsninger ivaretar de faktiske behovene i virksomheten. Bruk og bruker i sentrum!   

Oppdatert 15.10.2019