English

Turid Espelund Haugen, Spesialbibliotekar

Telefon: +47 95 07 67 83
E-post: turid.espelund.haugen@vea-fs.no

Arbeidsområde:

Drift av biblioteket; Informasjon og rådgivning innen fag og skjønnlitteratur, søke opp og bestille inn/kjøpe relevant litteratur og film, gjerne etter ønske fra lånerne. Registrere og merke bøker o.a. media for at du skal finne det igjen, kjøre film i auditoriet på faste kvelder. Planlegging og drift i samråd med ledelsen.

Undervisningsområde: 

Veiledning i selvbetjening av bibliotekets portal, hvordan finne fram i biblioteket, og undervisning i bl.a. oppgaveskriving.

Utdanning:

  • Bibliotekarutdanning fra Norges arktiske universitet, Tromsø. 
  • Informasjon og samfunnskontakt, Hihm, avd. Rena.
  • Mange års erfaring som kommersiell  blomster- og  grønnsaksprodusent.

Dette engasjerer meg: 

Alt innen hage, kunst og kultur i vid forstand men spesielt vev/tekstil/søm, kunstmaling, korsang og friske turer i skog og fjell.   

Oppdatert 13.11.2018