English

Aina Østby, Adjunkt/Blomsterdekoratør

Telefon: +47 97 54 14 70
E-post: aina.ostby@vea-fs.no

Arbeidsområde: Studiekoordinator for Botanisk Design. Undervisning på videregående, voksenopplæring og fagskole for blomsterdekoratører.

Utdanning:

  • Fagbrev blomsterdekoratør
  • Yrkesfaglærer Design og handverk 
  • Spes.ped.


Undervisningsområde: Produksjon og produktutvikling, blomsterdekoratørfaget.

Dette engasjerer meg: Jeg er opptatt av blomsterdekoratørfaget og utviklingen av dette. I tillegg er det viktig for meg å ha en variert og meningsfylt undervisning for elever og studenter.

Oppdatert 04.08.2017