English

Ingeborg Sørheim, Lektor/Kunsthistoriker

Telefon:+47 90 93 80 45
E-post: 
ingeborg.sorheim@vea-fs.no


Arbeidsområde: Undervisning. Er også studiekoordinator for fagskoleutdanningene Gartner med antikvarisk kompetanse, Historiske grøntanlegg og Antikvarisk drift og skjøtsel.

Undervisningsområde: Kunsthistorie, kulturforståelse.

Prosjektleder internasjonalt arbeid: Videreutvikle internasjonal aktivitet for Vea 

Utdanning: Kunsthistoriker fra UiO, etterutdanning i ”Bevaring av historiske hager” fra UMB.

Brenner for: Kulturminnevern generelt, bygningsvern og bevaring av historiske hager spesielt. 

Oppdatert 13.11.2018