English

Kari Schøyen, Lektor/Landskapsarkitekt

Telefon: +47 90 12 57 84
E-post: Kari.Schoyen@vea-fs.no

Arbeidsområde: Undervisning

Utdanning

  • Master i landskapsarkitektur
  • Diplomstudie i markedskommunikasjon
  • Bachelor i økonomi og administrasjon

Undervisningsområde: Hageplanlegging

Oppdatert 06.11.2017