English

Liselott Maria Lindfors, Adjunkt/Landskapsingeniør/Gartner

Telefon: +47 93 29 92 61
E-post: liselott.lindfors@vea-fs.no

Arbeidsområde: Undervisning. Er også studiekoordinator for fagskoleutdanningen Park- og hagedrift og Grøntanleggsforvaltning. 

Undervisningsområde: Underviser i gartnerfag og på fagskolen i plantekjennskap og vegetasjonsbruk, grøntanleggsforvaltning.

Utdanning:

  • Landskapsingeniør fra Sveriges lantbruksuniversitet, 
  • gartner
  • spesialpedagog med  høyskolepedagogik fra Sverige.

Dette engagerer meg: det grønnes betydelse før vår helse og velbefinnende. Vil gjerne se at våre uteområder fortsetter å lokke og engagere brukere i alle aldrer. Har et lite spesialinteresse for trær men ser kanskje samspillet mellom lignoser, stauder og sommersblomster og de rom og opplevelser vi kan skape med hjelp av dem som det mest interessante. Har et ønske om å få se enda flere fungerende – og varierte - grønne miljøer både i det private og det offentlige rommet.

Foto: Dorte Finstad

Oppdatert 26.02.2019