English

Magnus Nyheim, Faglærer /Anleggsgartnertekniker

Telefon:+ 47 91 80 95 15
E-post: 
magnus.nyheim@vea-fs.no

Arbeidsområde: Studiekoordinator for fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker og Lokal overvannsdisponering.

Utdanning:

  • Anleggsgartner
  • Anleggsgartnertekniker

Undervisningsfag: Anleggsteknikk, faglig ledelse, etablering, skjøtsel og drift.

Dette engasjerer meg: Glad i å trene, friluftsliv, bruke nærmiljøet, liker dugnad, sosial og glad gutt fra bygda.

Magnus tok sin utdanning på Lena-Valle videregående, før han ble lærling i anleggsgartnerfaget. De har laget en film der Magnus forteller om sin utdanning. Filmen kan du se her: Naturbruk på Valle

Oppdatert 13.11.2018