English

Anne Hagen Bakken, Avdelingsleder gartnerfag

Telefon: +47 41 46 05 84
E-post: anne.hagen.bakken@vea-fs.no

Arbeidsområde: 

Leder gartneravdelingen med pedagogisk personale og ansatte i produksjon og park


Utdanning:

  • Personalutvikling og ledelse
  • Administrativ databehandling, prosjektstyring og prosjektarbeid
  • Allmennlærerutdanning
  • Grunnfag kroppsøving
  • Grunnfag natur- og miljøfag


Dette engasjerer meg: Å få være i et miljø med motiverte mennesker som vil lære, utvikle seg og samtidig bidrar til et godt sosialt fellesskap. Ellers engasjeres jeg av grønne fag, birøkt og sykling.

Oppdatert 24.08.2018