English

Britta From, Lektor

Telefon: +47 48 11 00 57
E-post: britta.from@vea-fs.no 

Arbeidsområde: Undervisning. Er også studiekoordinator for fagskoleutdanningene Driftsledelse gartner og grønt, Omsetning i gartner- og grøntbransjen og Produksjon gartner og grønt.

Utdanning:

  • Hortonom fra Landbruksuniversitetet i København
  • Master i bioteknologi

Undervisningsfag:
Botanikk og plantefysiologi

Dette engasjerer meg:
Å formidle vitenskapelig forankret kunnskap om planter, for å gi Veas studenter/elever mulighet til å ta lærdommen i bruk og omforme den i storslagen kreativitet.

Oppdatert 06.11.2017