English

Tori Weseth Haugli, Produksjonsgartner

Telefon: +47 99 64 96 82
E-post: tori.weseth.haugli@vea-fs.no

Arbeidsområde: Planteskole, frukt, bær og grønnsaker. Undervisning.

Utdanning:

  • Produksjonsgartner 
  • Årsstudium i kroppsøving og ulike fag fra Blæstad


Undervisningsområde: Kroppsøving og praksislærer for gartnerfag.

Dette engasjerer meg: Historiske stauder, økologisk dyrking og fysisk aktivitet for alle. Det er viktig at det ser fint ut her på Vea for studentene, ansatte og besøkende.

Oppdatert 04.08.2017