English

Per Spangen, Lektor/Hagebrukskandidat

Telefon: +47 41 28 28 76
E-post: per.spangen@vea-fs.no  

Arbeidsområde: Undervisning. Er også studiekoordinator for gartnerutdanningen.

Utdanning:

  • Gartner
  • Universitet for Miljø- og Biovitenskap: Hagebrukskandidat og PPU
  • Høgskolen i Hedmark: Kunnskapsledelse og Serviceledelse

Undervisningsområde: Biologiske fag. Alle gartnerrelaterte grønne fagområder

Dette engasjerer meg: Utvikle flere gode fagskoletilbud på Vea. Skape gode kurstilbud for bransjene tilknyttet Vea. Sette Vea på Norgeskartet. 

Per har egen blogg og den finner du her: Hagepatruljen 

Oppdatert 15.02.2019