English

Jonny Westergård, Avdelingsleder administrasjon og service

Telefon: +47 41 28 28 75
E-post: jonny.westergard@vea-fs.no

Arbeidsområde: Administrativ leder med ansvar for økonomi, personal og lønn.

Utdanning:Cand. merc. 

  • Hovedfag  i økonomisk-administrative fag med spesialisering i Strategi og kompetanseledelse
  • Mellomfag med spesialisering i Bedriftsøkonomi
  • Grunnfag i Personalutvikling og ledelse
  • Grunnfag i Informasjonsrådgivning
  • Lederutdanning fra Televerket
  • Befalsutdanning fra Luftforsvaret


Dette engasjerer meg:
Motivasjon, mestring og læring på individ og teamnivå.
Jonny er også veldig engasjert i ishockey.

Oppdatert 10.01.2019