English

Lokal overvannsdisponering som eget fagskolestudium

Norges grønne fagskole – Vea har det siste året jobbet med å få på plass ett fagskolestudium for LOD. Nå er studieplanen godkjent og planlagt oppstart er høsten 2018.

Les mer

Vea jobber med utvikling av ny fagskoleutdanning.

Med endringer i klima og nytt nedbørsmønster, trenger vi nye løsninger for håndtering av overvann, Lokal overvanndisponering (LOD)

Les mer

Møte mellom utdanning og bransje - pedagogisk nettverkssamling

NAML - Norske anleggsgartnere miljø- og landskapsingeniører arrangerer hvert år møte mellom utdanning og bransje gjennom pedagogisk nettverkssamling.

Les mer

Etablering av regnbed på Vea

I tettbebygde strøk er overflatevann blitt en utfordring

Les mer

Vea jobber med utvikling av et nytt studietilbud på fagskolen: Skjøtsel og drift av uteområder.

Sammen med representanter fra anleggsgartnerbransjen har Vea jobbet med utvikling av et nytt studietilbud innen skjøtsel og drift av uteområder. Hovedfokuset vil være på det grønt-faglige.

Les mer

Fagprøve i anleggsgartnerfaget

Denne uken har Vea vært prøvested for gjennomføring av fagprøven i anleggsgartnerfaget, og her kan du se hvordan kandidaten har utført oppgaven. På bildet ser du kandidaten Andreas Hansen sammen med prøvenemdsmedlemmene Jostein Barlund og Linda Brynildsen.

Les mer

Studenter på Vea samarbeider med nærmiljøet

Stiftelsen Garveriet ønsker å gjøre noe med området rundt Garveriet, og spurte Vea om dette kunne være en oppgave å jobbe med for våre studenter.

Les mer

Ny anleggsgartnertekniker- utdanning gir økt kompetanse

Grøntanleggsforvaltning, landmåling, kommunalteknikk, anleggsteknikk og konstruksjoner, merkantile fag, IKT og fordypning ved prosjektarbeid. Dette er fagene som inngår i det nye fagskolestudiet anleggsgartnertekniker på Vea på Moelv. Vi har besøkt det første studentkullet.

Tekst og foto: Mads Erling Amundsen, Utemiljø

Les mer

Ny godkjent fagskoleutdanning ved Vea

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører har i dag mottatt NOKUT sin godkjenning av fagskoletilbudet Anleggsgartnertekniker.

Les mer

Bli Anleggsgartnertekniker på Vea.

Fra høsten 2010 kunne Vea tilby et nytt fagskolestudium for anleggsgartnere som ønsker en lederutdanning. Denne utdanningen har lenge vært etterspurt i Anleggsgartnerbransjen og det er nå vedtatt at vi skal tilby utdanningen for nye studenter fra høsten 2011.

Les mer