English

Fagprøve i anleggsgartnerfaget

Denne uken har Vea vært prøvested for gjennomføring av fagprøven i anleggsgartnerfaget, og her kan du se hvordan kandidaten har utført oppgaven. På bildet ser du kandidaten Andreas Hansen sammen med prøvenemdsmedlemmene Jostein Barlund og Linda Brynildsen.

Fagprøven starter med et møte mellom kandidaten og prøvenemda, der kandidaten får tildelt en oppgave med tegninger og beskrivelse av et oppdrag som skal gjennomføres. Deretter skal kandidaten lage en plan over arbeidet som skal utføres. Planen skal inneholde fremdriftsplan, materialliste, valg av maskiner og utstyr og bruk av assistent. Den praktiske gjennomføringen skal utføres på 5 dager.

Dette er arbeidstegningen som kandidaten fikk utlevert. Han skulle lage en uteplass med sittebenk av mur-blokker, legge betongstein, sette smågatestein i betong, plante busker/stauder og vise flere andre ferdigheter.


 

Kandidaten begynner med å forberede stedet der plassen skal bygges. Han må sørge for god fundamentering for å få et vellykket og varig godt resultat. Her har kandidaten med seg en assistent, mens Linda Brynildsen fra prøvenemda observerer.

Ulike redskaper og verktøy må være på plass for å kunne gjøre en god jobb som anleggsgartner.

Sitteplassen i bakrunnen er ferdig, og her jobber kandidaten med legging av betongstein.

Setting av smågatestein.

Sitteplassen er ferdig og blomstrende stemor er plantet inntil det blir tid for å plante sommerblomster.

Kandidaten besto prøven og vi kan gratulere med fagbrev som anleggsgartner!

Tekst og foto: Dorte Finstad. 


Vil du vite mer om anleggsgartnerfaget? Se her: http://www.blianleggsgartner.no/

Vea tilbyr fagskoleutdanning for anleggsgartnere, du kan lese mer om den her: Anleggsgartnertekniker
 

Oppdatert 02.10.2015