English

Ny anleggsgartnertekniker- utdanning gir økt kompetanse

Grøntanleggsforvaltning, landmåling, kommunalteknikk, anleggsteknikk og konstruksjoner, merkantile fag, IKT og fordypning ved prosjektarbeid. Dette er fagene som inngår i det nye fagskolestudiet anleggsgartnertekniker på Vea på Moelv. Vi har besøkt det første studentkullet.

Tekst og foto: Mads Erling Amundsen, Utemiljø

Anleggsgartnertekniker er en videreutdanning som vil sørge for at mange små og mellomstore bedrifter får den meget etterlengtede mellomlederen. Samt at det er en del gründere som vil ta denne utdanningen før eller etter at de har startet for seg selv. Mesterbrev er også integrert i studiet.

Nyttig videreutdanning

- Utdanningen passer for dem som er utdannet anleggsgartnere. Dette er en videreutdanning for de med fagbrev, tilsvarende kompetanse og erfaring fra anleggsgartnerbransjen. Fagskolestudiet går over to år i perioden oktober-mars, noe som gjør det mulig for studentene å arbeide som anleggsgartnere i sommerhalvåret, sier Dorte Finstad som er markeds- og informasjonsrådgiver Vea -Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører.

Ambisiøs læreplan

Læreplanen forbereder studentene på å løse oppgaver som anleggsgartnerbedriftene møter ute i arbeidsdagen - på anlegg og byggeplass. Studentene får også anledning til å oppnå flere sertifiseringer og autorisasjoner. Dette bidrar til ytterligere profesjonalisering innen bransjen.

- Jeg synes vi har en meget ambisiøs læreplan. Den ligger på et nivå som gjør at studentene kan løse oppgaver som bedriftene møter i hverdagen, sier Frode Degvold som er lærer for årets kull på anleggsgartnerteknikerutdanningen.

 

Første kullet

Det første kullet på utdanningen startet opp i fjor høst og består av totalt ni studenter med forskjellig bakgrunn og alder. Mange av studentene er også blitt oppfordret av sin arbeidsgiver å gå videre med sin utdanning og ta anleggsgartnertekniker-studiet.

En av studentene, Stian Theodorsen gikk videregående på Gjennestad, og gjennomførte lærlingtiden hos Strandman AS i Tønsberg. Han har også jobbet for Lindhaugen AS i Halden  i Østfold. Han trives godt som student på Moelv.

- Jeg ønsker å videreutdanne meg og få et bredere spekter innenfor faget. Studiet er veldig interessant og man lærer mye på kort tid – noe som er helt ideelt for anleggsgartnere.Det første kullet med Anleggsgartnerteknikerstudenter på Vea. Bak fra venstre: Øyvind Wollan, Sveinung Svenningsen, Frode Degvold (faglærer)
Mirjam Østgård, Stian Theodorsen, Andrè Oljemark og Hilde Opheim. (Tore Vedvik og Tom Jørgensen var ikke tilstede da bildet ble tatt)

Tryggere jobb

Jo mer utdanning, desto tryggere jobb i fremtiden. Man lærer om alt fra produksjon til administrasjon, sier Øyvind Wollan som har fagbrev fra Pan Landskap AS og har jobbet i Link Entreprenør AS, begge steder i Trondheim.

- Det er også en veldig stor fordel at man kan ta studiet i vinterhalvåret og at man får jobbet i sommerhalvåret. Slik får man spart seg opp en del penger til skoleåret, dessuten får man vedlikeholdt sine praktiske ferdigheter, sier Stian Theodorsen.

Begge trives godt, og det hjelper selvsagt godt at de kjenner hverandre fra tiden som elever på Gjennestad. At de bare er ni studenter på kullet gjør det også lett å bli kjent med alle. Man har også mye igjen for å være sammen med folk som allerede er i faget.

 

 

Studiedagen

- Hvordan er studiedagen lagt opp?

- Vi begynner ved halv ni-tiden og dagen varer til ca klokken halv fire inkludert en halv times lunch og to pauser.

Det går for det meste i teori. Vi har også vært på noen befaringer, blant annet har vi sett på deler av E6- utbyggingen i Akershus og Hedmark, samt gateutforming på Lillehammer.

- Hva lærer dere om nå?

- Vi har fokus på universell utforming, kirkegårdsanlegg, vei og gateutforming samt grønne tak, sier de to studentene.

 

Kan ta mesterbrev

Studentene får også undervisning i mesterbrevsfagene og avlegger eksamener som kreves for dette, slik at man kan søke om mesterbrevgodkjenning. Mesterbrevsundervisningen gjennomføres i samarbeid med Fjellugla kompetanse.

- Mesterbrev er en integrert del av studiet. Det er en god løsning, er de begge enige om.

 

Nye søkere

Studiestart på årets anleggsgartnerteknikerutdanning er den 3. oktober 2011. Det har siden den 4. januar foregått et fortløpende opptak. Interessen er stor og det har allerede begynt å komme flere søkere.

- Her hos oss har det tidligere vært overvekt av kvinner blant søkerne, men vi ser nå flere mannlige søkere, sier Dorte – som presiserer at det ikke er for sent å søke på studiet med oppstart til høsten.

Det er over 15 år siden anleggsgartnertekniker-faget sist var et eget studium. Det har imidlertid skjedd mye i faget og bransjen siden den gang. Derfor er det en god nyhet at nye lærebøker er på vei, sier lærer Frode Degvold.

Studentene er også spente på det nye kullet som kommer til høsten.

- Det skal bli interessant og sikkert veldig lærerikt å kunne utveksle erfaringer og synspunkter med de nye studentene, sier Øyvind Wollan.

Tekst og foto: Mads Erling Amundsen, Utemiljø

Oppdatert 02.10.2015